EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 144, 09 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.144.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 144

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
9 juni 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 472/2009 av den 25 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 637/2008 när det gäller de nationella omstruktureringsprogrammen för bomullssektorn

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 473/2009 av den 25 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 474/2009 av den 8 juni 2009 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 475/2009 av den 5 juni 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 476/2009 av den 5 juni 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 477/2009 av den 5 juni 2009 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 478/2009 av den 8 juni 2009 om ändring, med avseende på monepantel, av bilagorna I och III till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1)

17

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2009/432/EG

 

*

Rådets beslut av den 4 november 2008 om undertecknande, på gemenskapens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan

20

Protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan

21

 

 

2009/433/EG

 

*

Rådets beslut av den 5 maj 2009 om Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrifter nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för godkännande av nyttofordon med avseende på deras utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg

24

 

 

2009/434/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 maj 2009 om ändring av beslut 2006/493/EG om fastställande av beloppet för gemenskapsstödet till landsbygdsutveckling för perioden 1 januari 2007–31 december 2013, fördelningen per år och det lägsta belopp som ska koncentreras till regioner som kan komma i fråga för stöd inom ramen för konvergensmålet

25

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top