Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 144, 09. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.144.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 144

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
9. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 472/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 637/2008 týkajúce sa národných reštrukturalizačných programov pre sektor bavlny

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 473/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2009 z 8. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 475/2009 z 5. júna 2009 týkajúce sa zatriedenia určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 476/2009 z 5. júna 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 477/2009 z 5. júna 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 478/2009 z 8. júna 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o monepantel (1)

17

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/432/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. novembra 2008 o podpise protokolu v mene Spoločenstva a jeho členských štátov, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

20

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

21

 

 

2009/433/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. mája 2009 o pristúpení Európskeho spoločenstva k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 61 o jednotných ustanoveniach na schvaľovanie úžitkových vozidiel, pokiaľ ide o vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny

24

 

 

2009/434/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/493/ES, ktorým sa stanovuje suma podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, jej ročné rozdelenie a minimálna suma, ktorá sa má sústrediť v oprávnených regiónoch podľa konvergenčného cieľa

25

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top