Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 144, 09. juuni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.144.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 144

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
9. juuni 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 472/2009, 25. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 637/2008 seoses puuvillasektori riikliku ümberkorraldamiskavaga

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 473/2009, 25. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 474/2009, 8. juuni 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 475/2009, 5. juuni 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 476/2009, 5. juuni 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 477/2009, 5. juuni 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 478/2009, 8. juuni 2009, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja III lisa seoses monepanteeliga (1)

17

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/432/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 4. november 2008, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli allakirjutamist

20

Protokoll, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut

21

 

 

2009/433/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 5. mai 2009, Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete kohta seoses kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osadega

24

 

 

2009/434/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 25. mai 2009, millega muudetakse otsust 2006/493/EÜ, milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse

25

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top