Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 144, 09 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.144.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 144

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
9 juni 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 472/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma’s voor de katoensector

1

 

*

Verordening (EG) nr. 473/2009 van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

3

 

 

Verordening (EG) nr. 474/2009 van de Commissie van 8 juni 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

9

 

*

Verordening (EG) nr. 475/2009 van de Commissie van 5 juni 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

11

 

*

Verordening (EG) nr. 476/2009 van de Commissie van 5 juni 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

13

 

*

Verordening (EG) nr. 477/2009 van de Commissie van 5 juni 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

15

 

*

Verordening (EG) nr. 478/2009 van de Commissie van 8 juni 2009 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat monepantel betreft (1)

17

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/432/EG

 

*

Besluit van de Raad van 4 november 2008 betreffende de sluiting, namens de Gemeenschap en haar lidstaten, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds

20

Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds

21

 

 

2009/433/EG

 

*

Besluit van de Raad van 5 mei 2009 betreffende de aanvaarding door de Europese Gemeenschap van Reglement nr. 61 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat hun naar buiten uitstekende delen vóór de achterwand van de cabine betreft

24

 

 

2009/434/EG

 

*

Besluit van de Raad van 25 mei 2009 houdende wijziging van Besluit 2006/493/EG tot vaststelling van het bedrag van de steun van de Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013, van de verdeling daarvan over de jaren en van het minimumbedrag dat moet worden geconcentreerd in de onder de convergentiedoelstelling vallende regio’s

25

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top