Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:144:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 144, 09. juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.144.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 144

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
9. juni 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 472/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 637/2008 for så vidt angår de nationale omstruktureringsprogrammer for bomuldssektoren

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 473/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2009 af 8. juni 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 475/2009 af 5. juni 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 476/2009 af 5. juni 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 477/2009 af 5. juni 2009 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 478/2009 af 8. juni 2009 om ændring af bilag I og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår monepantel (1)

17

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/432/EF

 

*

Rådets afgørelse af 4. november 2008 om undertegnelse på vegne af Fællesskabet og dets medlemsstater af en protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

20

Protokol om ændring af aftalen om søtransport mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og regeringen for Folkerepublikken Kina på den anden side

21

 

 

2009/433/EF

 

*

Rådets afgørelse af 5. maj 2009 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af regulativ nr. 61 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

24

 

 

2009/434/EF

 

*

Rådets afgørelse af 25. maj 2009 om ændring af afgørelse 2006/493/EF om fastsættelse af beløbet for Fællesskabets støtte til landdistriktsudvikling for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, dets årlige fordeling og minimumsbeløbet, der er forbeholdt regioner, som er omfattet af konvergensmålet

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top