EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:228:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 228, 15. september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 228

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

66. årgang
15. september 2023


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/1768 af 14. juli 2023 om fastlæggelse af regler for certificering og erklæring for lufttrafikstyrings-/luftfartstjenestesystemer og lufttrafikstyrings-/luftfartstjenestekomponenter

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1769 af 12. september 2023 om tekniske krav og administrative procedurer for godkendelse af organisationer, der er involveret i konstruktion eller produktion af lufttrafikstyrings-/luftfartstjenestesystemer og -komponenter, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2023/203

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1770 af 12. september 2023 om luftfartøjsudstyr, der kræves ved udnyttelse af det fælles europæiske luftrum, og om driftsregler for udnyttelsen af det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af forordning (EF) nr. 29/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2011, (EU) nr. 1207/2011 og (EU) nr. 1079/2012

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1771 af 12. september 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 for så vidt angår lufttrafikstyrings- og luftfartstjenestesystemer og -komponenter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1032/2006, (EF) nr. 633/2007 og (EF) nr. 262/2009

49

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1772 af 12. september 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 for så vidt angår driftsregler for anvendelse af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenestesystemer og -komponenter i det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1033/2006

73

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1773 af 17. august 2023 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/956 for så vidt angår indberetningspligten med henblik på kulstofgrænsetilpasningsmekanismen i overgangsperioden ( 1 )

94

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2023/1774 af 14. september 2023 om berigtigelse af visse sprogudgaver af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer ( 1 )

196

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1775 af 14. september 2023 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/330 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

197

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1776 af 14. september 2023 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

199

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/1777 af 14. september 2023 om indførelse af efterfølgende EU-tilsyn af import af ethanol fra vedvarende energikilder til brændstof

247

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2023/1778 af 12. september 2023 om visse midlertidige hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Sverige (Meddelt under nummer C(2023) 6246)  ( 1 )

251

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top