EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:228:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 228, 2023. gada 15. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 228

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 15. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1768 (2023. gada 14. jūlijs), kas nosaka detalizētus noteikumus par gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sistēmu un gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu komponentu sertifikāciju un deklarēšanu

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1769 (2023. gada 12. septembris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras to organizāciju apstiprināšanai, kuras iesaistītas gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sistēmu un komponentu konstruēšanā vai ražošanā, un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/203

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1770 (2023. gada 12. septembris), ar ko paredz noteikumus par Eiropas vienotās gaisa telpas izmantošanai nepieciešamo gaisa kuģu aprīkojumu un ekspluatācijas noteikumus saistībā ar Eiropas vienotās gaisa telpas izmantošanu un atceļ Regulu (EK) Nr. 29/2009, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1206/2011, (ES) Nr. 1207/2011 un (ES) Nr. 1079/2012

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1771 (2023. gada 12. septembris), ar ko attiecībā uz gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu sistēmām un komponentiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/373 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1032/2006, (EK) Nr. 633/2007 un (EK) Nr. 262/2009

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1772 (2023. gada 12. septembris), ar ko attiecībā uz ekspluatācijas noteikumiem saistībā ar gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu sistēmu un komponentu izmantošanu Eiropas vienotajā gaisa telpā groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1033/2006

73

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1773 (2023. gada 17. augusts), ar ko nosaka noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/956 saistībā ar ziņošanas pienākumiem attiecībā uz oglekļa ievedkorekcijas mehānismu pārejas laikā ( 1 )

94

 

*

Komisijas Regula (ES) 2023/1774 (2023. gada 14. septembris), ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikuma atsevišķu valodu versijas ( 1 )

196

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1775 (2023. gada 14. septembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/330, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes nerūsējošā tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam

197

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1776 (2023. gada 14. septembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes melamīna importam

199

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1777 (2023. gada 14. septembris) par Savienības retrospektīvas uzraudzības ieviešanu attiecībā uz degvielai paredzēta atjaunojamo energoresursu etanola importu

247

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1778 (2023. gada 12. septembris) par konkrētiem pagaidu ārkārtas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Zviedrijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 6246)  ( 1 )

251

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top