EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:228:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 228, 2023 m. rugsėjo 15 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 228

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. rugsėjo 15d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1768, kuriuo nustatomos išsamios oro eismo valdymo ir (arba) oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių sertifikavimo ir deklaravimo taisyklės

1

 

*

2023 m. rugsėjo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1769, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir (arba) oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių projektavimo arba gamybos veiklą vykdančių organizacijų patvirtinimo techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/203

19

 

*

2023 m. rugsėjo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1770, kuriuo nustatomos nuostatos dėl orlaivių įrangos, kurios reikia naudojantis Bendro Europos dangaus oro erdve, ir Bendro Europos dangaus oro erdvės naudojimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 29/2009 ir įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1206/2011, (ES) Nr. 1207/2011 ir (ES) Nr. 1079/2012

39

 

*

2023 m. rugsėjo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1771, kuriuo dėl oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373 ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1032/2006, (EB) Nr. 633/2007 ir (EB) Nr. 262/2009

49

 

*

2023 m. rugsėjo 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1772, kuriuo dėl veiklos taisyklių, susijusių su oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų sistemų ir sudedamųjų dalių naudojimu Bendro Europos dangaus oro erdvėje, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1033/2006

73

 

*

2023 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1773, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/956 taikymo taisyklės, pagal kurias pereinamuoju laikotarpiu vykdoma pareiga teikti pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo ataskaitas ( 1 )

94

 

*

2023 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2023/1774, kuriuo ištaisoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų II priedo redakcija tam tikromis kalbomis ( 1 )

196

 

*

2023 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1775, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/330, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš nerūdijančio plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas

197

 

*

2023 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1776, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės melaminui nustatomas galutinis antidempingo muitas

199

 

*

2023 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1777, kuriuo nustatoma retrospektyvi iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminamo kurui skirto etanolio importo Sąjungos priežiūra

247

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2023 m. rugsėjo 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1778 dėl tam tikrų laikinųjų neatidėliotinų priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Švedijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2023) 6246)  ( 1 )

251

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top