EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:228:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 228, 15 september 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 228

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
15 september 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1768 av den 14 juli 2023 om närmare bestämmelser för certifiering och försäkringar avseende system för flygledningstjänster/flygtrafiktjänster (ATM/ANS) och komponenter för flygledningstjänster/flygtrafiktjänster (ATM/ANS)

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1769 av den 12 september 2023 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende godkännande av organisationer som medverkar i konstruktion eller produktion av system och komponenter för flygledningstjänst/flygtrafiktjänster (ATM/ANS) och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2023/203

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1770 av den 12 september 2023 om fastställande av bestämmelser om luftfartygsutrustning som krävs för användning av det gemensamma europeiska luftrummet och operativa regler för användningen av det gemensamma europeiska luftrummet samt om upphävande av förordning (EG) nr 29/2009 och genomförandeförordningarna (EU) nr 1206/2011, (EU) nr 1207/2011 och (EU) nr 1079/2012

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1771 av den 12 september 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/373 vad gäller system och komponenter för flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (ATM/ANS) och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1032/2006, (EG) nr 633/2007 och (EG) nr 262/2009

49

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1772 av den 12 september 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 vad gäller de operativa reglerna för användningen av system och komponenter för flygledningstjänst och flygtrafiktjänster i det gemensamma europeiska luftrummet och om upphävande av förordning (EG) nr 1033/2006

73

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1773 av den 17 augusti 2023 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 vad gäller rapporteringsskyldigheter inom ramen för mekanismen för koldioxidjustering vid gränsen under övergångsperioden ( 1 )

94

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2023/1774 av den 14 september 2023 om rättelse av vissa språkversioner av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser ( 1 )

196

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1775 av den 14 september 2023 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/330 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av rostfritt stål med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

197

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1776 av den 14 september 2023 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av melamin med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

199

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1777 av den 14 september 2023 om införande av unionsövervakning i efterhand av import av förnybar drivmedelsetanol

247

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2023/1778 av den 12 september 2023 om vissa tillfälliga nödåtgärder mot afrikansk svinpest i Sverige [delgivet med nr C(2023) 6246)]  ( 1 )

251

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top