EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:228:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 228, 15 września 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 228

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
15 września 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1768 z dnia 14 lipca 2023 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1769 z dnia 12 września 2023 r. ustanawiające wymogi techniczne i procedury administracyjne dotyczące zatwierdzania organizacji zajmujących się projektowaniem lub produkcją systemów i części składowych wykorzystywanych do zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/203

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1770 z dnia 12 września 2023 r. ustanawiające przepisy dotyczące wyposażenia statków powietrznych wymaganego do użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz zasady eksploatacji dotyczące użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 29/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1206/2011, (UE) nr 1207/2011 i (UE) nr 1079/2012

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1771 z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/373 w odniesieniu do systemów zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz ich części składowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1032/2006, (WE) nr 633/2007 i (WE) nr 262/2009

49

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1772 z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w odniesieniu do zasad eksploatacji związanych z użytkowaniem systemów zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz ich części składowych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006

73

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym ( 1 )

94

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1774 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności ( 1 )

196

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1775 z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/330 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

197

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1776 z dnia 14 września 2023 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

199

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1777 z dnia 14 września 2023 r. wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych

247

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1778 z dnia 12 września 2023 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 6246)  ( 1 )

251

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top