EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0360

Forenede sager C-360/15 og C-31/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 30. januar 2018 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mod X BV (C-360/15) og Visser Vastgoed Beleggingen BV mod Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — tjenesteydelser i det indre marked — direktiv 2006/123/EF — anvendelsesområde — artikel 2, stk. 2, litra c) — udelukkelse af elektroniske kommunikationsnet og tjenester — artikel 4, nr. 1) — begrebet »tjenesteydelse« — detailhandel med varer — kapitel III — etableringsfriheden for tjenesteydere — anvendelse i rent interne situationer — artikel 15 — krav, der skal vurderes — territorial begrænsning — arealanvendelsesplan, som forbyder detailhandel med varer uden stort volumen i geografiske områder uden for bymidten — beskyttelse af bymiljøet — tilladelse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester — direktiv 2002/20/EF — økonomiske byrder forbundet med tilladelser til at installere faciliteter beregnet til et offentligt elektronisk kommunikationsnet)

EUT C 112 af 26.3.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/2


Domstolens dom (Store Afdeling) af 30. januar 2018 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mod X BV (C-360/15) og Visser Vastgoed Beleggingen BV mod Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Nederlandene)

(Forenede sager C-360/15 og C-31/16) (1)

((Præjudiciel forelæggelse - tjenesteydelser i det indre marked - direktiv 2006/123/EF - anvendelsesområde - artikel 2, stk. 2, litra c) - udelukkelse af elektroniske kommunikationsnet og tjenester - artikel 4, nr. 1) - begrebet »tjenesteydelse« - detailhandel med varer - kapitel III - etableringsfriheden for tjenesteydere - anvendelse i rent interne situationer - artikel 15 - krav, der skal vurderes - territorial begrænsning - arealanvendelsesplan, som forbyder detailhandel med varer uden stort volumen i geografiske områder uden for bymidten - beskyttelse af bymiljøet - tilladelse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester - direktiv 2002/20/EF - økonomiske byrder forbundet med tilladelser til at installere faciliteter beregnet til et offentligt elektronisk kommunikationsnet))

(2018/C 112/02)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort (C-360/15) og Visser Vastgoed Beleggingen BV (C-31/16)

Sagsøgte: X BV (C-360/15) og Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

Konklusion

1)

Artikel 2, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked skal fortolkes således, at direktivet ikke finder anvendelse på afgifter, hvis udløsende begivenhed er knyttet til retten for de virksomheder, der har tilladelse til at udbyde elektroniske kommunikationsnet og tjenester, til at installere kabler til et offentligt elektronisk kommunikationsnet.

2)

Artikel 4, nr. 1), i direktiv 2006/123 skal fortolkes således, at detailhandel med varer udgør en »tjenesteydelse« med henblik på anvendelsen af dette direktiv.

3)

Bestemmelserne i kapitel III i direktiv 2006/123 om etableringsfrihed for tjenesteydere skal fortolkes således, at de også finder anvendelse på en situation, hvor alle relevante elementer findes inden for en enkelt medlemsstat.

4)

Artikel 15, stk. 1, i direktiv 2006/123 skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at bestemmelser i en arealanvendelsesplan for en kommune forbyder detailhandelen med varer uden stort volumen i geografiske områder uden for bymidten i denne kommune, forudsat at alle betingelserne i direktivets artikel 15, stk. 3, er opfyldt, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


(1)  EUT C 346 af 19.10.2015

EUT C 136 af 18.4.2016.


Top