Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:112:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 112, 26 mars 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 112

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången
26 mars 2018


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2018/C 112/01

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2018/C 112/02

Förenade målen C-360/15 och C-31/16: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 30 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State – Nederländerna) – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mot X BV (C-360/15) och Visser Vastgoed Beleggingen BV mot Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (Begäran om förhandsavgörande — Tjänster på den inre marknaden — Direktiv 2006/123/EG — Tillämpningsområde — Artikel 2.2 c — Elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät omfattas inte — Artikel 4.1 — Begreppet ”tjänst” — Detaljhandel med varor — Kapitel III — Etableringsfrihet för tjänsteleverantörer — Tillämplighet i rent inhemska situationer — Artikel 15 — Krav som ska utvärderas — Geografisk begränsning — Detaljplan i vilken det föreskrivs ett förbud mot detaljhandel med icke-skrymmande varor i geografiska områden utanför stadskärnan — Skydd av stadsmiljön — Tillstånd avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/20/EG — Avgifter som är knutna till rätten att installera faciliteter för ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät)

2

2018/C 112/03

Mål C-261/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 1 februari 2018 – Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 101 FEUF — Prissättning — Internationella flygspeditionstjänster — Avtal om avgifter som påverkar tjänsternas slutpris)

3

2018/C 112/04

Mål C-263/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 1 februari 2018 – Schenker Ltd mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Prisfastställelse — Internationella flygspeditionstjänster — Prisöverenskommelse som påverkar det slutliga priset på tjänsterna)

3

2018/C 112/05

Mål C-264/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 1 februari 2018 – Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Artikel 101 FEUF — Prissättning — Internationella flygspeditionstjänster — Avtal om avgifter som har inverkat på det slutliga priset på tjänsterna)

4

2018/C 112/06

Mål C-271/16 P: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 1 februari 2018 – Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Prisfastställelse — Internationella flygspeditionstjänster — Prisöverenskommelse som påverkar det slutliga priset på tjänsterna)

4

2018/C 112/07

Mål C-106/17: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 31 januari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Szczecinie – Polen) – Paweł Hofsoe mot LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område — Förordning (EU) nr 1215/2012 — Artiklarna 11.1 b och 13.2 — Behörighet vid försäkringstvister — Personkrets som omfattas av tillämpningsområdet — Begreppet skadelidande — Näringsidkare i försäkringsbranschen — Omfattas inte)

5

2018/C 112/08

Mål C-625/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 3 november 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

5

2018/C 112/09

Mål C-641/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht München (Tyskland) den 17 november 2017 – College Pension Plan of British Columbia mot Finanzamt München III

6

2018/C 112/10

Mål C-645/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 20 november 2017 – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland mot Aylin Wüst, Peter Wüst

7

2018/C 112/11

Mål C-649/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 21 november 2017 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mot Amazon EU Sàrl

7

2018/C 112/12

Mål C-666/17 P: Överklagande ingett den 27 november 2017 av AlzChem AG av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 7 september 2017 i mål T-451/15, AlzChem AG mot kommissionen

8

2018/C 112/13

Mål C-673/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 30 november 2017 – Planet49 GmbH mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

9

2018/C 112/14

Mål C-681/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 6 december 2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH mot Sascha Ledowski

10

2018/C 112/15

Mål C-682/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 6 december 2017 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

11

2018/C 112/16

Mål C-688/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 8 december 2017 – Bayer Pharma AG mot Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

12

2018/C 112/17

Mål C-690/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8 december 2017 – ÖKO-Test Verlag GmbH mot Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

13

2018/C 112/18

Mål C-691/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 11 december 2017 – PORR Építési Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

13

2018/C 112/19

Mål C-697/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 11 december 2017 – Telecom Italia SpA mot Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

14

2018/C 112/20

Mål C-702/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 14 december 2017 – Unareti SpA mot Ministero dello Sviluppo Economico m.fl.

15

2018/C 112/21

Mål C-709/17 P: Överklagande ingett den 18 december 2017 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 10 oktober 2017 i mål T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd mot Europeiska kommissionen

16

2018/C 112/22

Mål C-710/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 18 december 2017 – CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa mot Comune di Tarvisio

16

2018/C 112/23

Mål C-712/17: Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italien) den 20 december 2017 – EN.SA. Srl mot Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

17

2018/C 112/24

Mål C-715/17: Talan väckt den 21 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

18

2018/C 112/25

Mål C-718/17: Talan väckt den 22 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Ungern

19

2018/C 112/26

Mål C-719/17: Talan väckt den 22 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Tjeckien

19

2018/C 112/27

Mål C-728/17 P: Överklagande ingett den 24 december 2017 av europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 13 oktober 2017 i mål T-572/16, Brouillard mot kommissionen

20

2018/C 112/28

Mål C-25/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Okrazhen sad Blagoevgrad (Bulgarien) den 16 januari 2018 – Bryan Andrew Ker mot Pavlo Postnov, Natalia Postnova

21

2018/C 112/29

Mål C-33/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour du travail de Liège (Belgien) den 18 januari 2018 – V mot Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

22

2018/C 112/30

Mål C-37/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 19 januari 2018 – Vueling Airlines SA mot Jean-Luc Poignant

23

2018/C 112/31

Mål C-43/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 24 januari 2018 – Compagnie d'entreprises CFE SA mot Huvudstadsregionen Bryssel

24

2018/C 112/32

Mål C-51/18: Talan väckt den 29 januari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

25

2018/C 112/33

Mål C-61/18: Talan väckt den 31 januari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Bulgarien

25

2018/C 112/34

Mål C-76/18: Talan väckt den 6 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

26

2018/C 112/35

Mål C-77/18: Talan väckt den 6 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

27

2018/C 112/36

Mål C-79/18: Talan väckt den 6 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

28

 

Tribunalen

2018/C 112/37

Mål T-74/16: Tribunalens dom av den 8 februari 2018 – POA mot Europeiska kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande en ansökan om registrering av en beteckning med tillämpning av förordning (EU) nr 1151/2012 — Handlingar som härrör från kommissionen — Handlingar som härrör från en medlemsstat — Artikel 4.5 i förordning nr 1049/2001 — Nekad tillgång — Motiveringsskyldighet — Undantag avseende skyddet för beslutsförfarandet — Undantag avseende skyddet för rättsliga förfaranden — Omfattning av den kontroll som görs av institutionen och av unionsdomstolen av skälen till medlemsstatens invändning)

29

2018/C 112/38

Mål T-879/16: Tribunalens dom av den 8 februari 2018 – Sony Interactive Entertainment Europe mot EUIPO – Marpefa (Vieta) (EU-varumärke — Upphävandeförfarande — EU-figurmärket Vieta — Verkligt bruk av varumärket — Beslut som fattats till följd av att tribunalen har ogiltigförklarat ett tidigare beslut — Artikel 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 72.6 i förordning (EU) 2017/1001) — Rättskraft)

30

2018/C 112/39

Mål T-118/17: Tribunalens dom av den 8 februari 2018 – Institute for Direct Democracy in Europe mot parlamentet (Institutionell rätt — Europaparlamentet — Beslut att bevilja bidrag till en politisk stiftelse för år 2017 i vilket det även föreskrivs förfinansiering med 33 procent av det maximala bidragsbeloppet och en skyldighet att ställa en bankgaranti för att erhålla förfinansieringen — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Upptagande till prövning — Kravet på opartiskhet — Rätten till försvar — Budgetförordningen — Tillämpningsföreskrifter för budgetförordningen — Förordning (EG) nr 2004/2003 — Proportionalitet)

30

2018/C 112/40

Mål T-759/16: Tribunalens beslut av den 23 januari 2018 – Campailla mot Europeiska unionen (Skadeståndstalan — Institutionell rätt — Europeiska unionens skadeståndsansvar — Avgöranden som meddelats av tribunalen och domstolen — Talan som avvisas av tribunalen — Överklagande som avvisas på grund av avsaknad av företrädare — Uppenbart att talan ska avvisas)

31

2018/C 112/41

Mål T-265/17: Tribunalens beslut av den 1 februari 2018 – ExpressVPN mot EUIPO (EXPRESSVPN) (EU-varumärke — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Figurmärket EXPRESSVPN — Absolut registreringshinder — Yrkande om ändring — Enda yrkandet — Avvisning)

32

2018/C 112/42

Mål T-14/18: Talan väckt den 16 januari 2018 – Republiken Grekland mot kommissionen

32

2018/C 112/43

Mål T-19/18: Talan väckt den 19 januari 2018 – Republiken Litauen mot europeiska kommissionen

33

2018/C 112/44

Mål T-20/18: Talan väckt den 17 januari 2018 – CV mot kommissionen

34

2018/C 112/45

Mål T-26/18: Talan väckt den 19 januari 2018 – Frankrike mot kommissionen

35

2018/C 112/46

Mål T-29/18: Talan väckt den 19 januari 2018 – Planet mot kommissionen

36

2018/C 112/47

Mål T-31/18: Talan väckt den 20 januari 2018 – Izuzquiza och Semsrott mot Frontex

36

2018/C 112/48

Mål T-33/18: Talan väckt den 23 januari 2018 – Pracsis och Conceptexpo Project mot kommissionen och Eacea

37

2018/C 112/49

Mål T-39/18: Talan väckt den 25 januari 2018 – VF mot ECB

38

2018/C 112/50

Mål T-52/18: Talan väckt den 30 januari 2018 – Teollisuuden Voima mot kommissionen

39

2018/C 112/51

Mål T-53/18: Talan väckt den 31 januari 2018 – Tyskland mot kommissionen

40

2018/C 112/52

Mål T-58/18: Överklagande ingett den 2 februari 2018 – Mahr mot EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat)

41

2018/C 112/53

Mål T-59/18: Överklagande ingett den 5 februari 2018 – Endoceutics mot EUIPO – Merck (FEMIVIA)

42

2018/C 112/54

Mål T-67/18: Talan väckt den 5 februari 2018 – Probelte mot kommissionen

42

2018/C 112/55

Mål T-68/18: Överklagande ingett den 7 februari 2018 – Fränkischer Weinbauverband mot EUIPO (formen på en flaska)

44

2018/C 112/56

Mål T-69/18: Talan väckt den 5 februari 2018 – Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe och CarePool Hannover mot kommissionen

44

2018/C 112/57

Mål T-70/18: Överklagande ingett den 7 februari 2018 – Sonova Holding mot EUIPO (HEAR THE WORLD)

45

2018/C 112/58

Mål T-71/18: Talan väckt den 8 februari 2018 – Italien mot kommissionen

45

2018/C 112/59

Mål T-74/18: Överklagande ingett den 6 februari 2018 – Visi/one mot EUIPO – EasyFix (Informationstafeln für Fahrzeuge)

47

2018/C 112/60

Mål T-75/18: Överklagande ingett den 6 februari 2018 – MPM-Quality mot EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

47

2018/C 112/61

Mål T-78/18: Överklagande ingett den 9 februari 2018 – AB Mauri Italy mot EUIPO- Lesaffre et Compagnie (FERMIN)

48


SV

 

Top