EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:112:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 112, 26. marts 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 112

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
26. marts 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 112/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 112/02

Forenede sager C-360/15 og C-31/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 30. januar 2018 — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort mod X BV (C-360/15) og Visser Vastgoed Beleggingen BV mod Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — tjenesteydelser i det indre marked — direktiv 2006/123/EF — anvendelsesområde — artikel 2, stk. 2, litra c) — udelukkelse af elektroniske kommunikationsnet og tjenester — artikel 4, nr. 1) — begrebet »tjenesteydelse« — detailhandel med varer — kapitel III — etableringsfriheden for tjenesteydere — anvendelse i rent interne situationer — artikel 15 — krav, der skal vurderes — territorial begrænsning — arealanvendelsesplan, som forbyder detailhandel med varer uden stort volumen i geografiske områder uden for bymidten — beskyttelse af bymiljøet — tilladelse til elektroniske kommunikationsnet og tjenester — direktiv 2002/20/EF — økonomiske byrder forbundet med tilladelser til at installere faciliteter beregnet til et offentligt elektronisk kommunikationsnet)

2

2018/C 112/03

Sag C-261/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 1. februar 2018 — Kühne + Nagel International AG, Kühe + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd og Kühne + Nagel Ltd mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — artikel 101 TEUF — prisfastsættelse — internationale luftspeditionstjenester — takstaftale, som påvirker tjenesternes endelige pris)

3

2018/C 112/04

Sag C-263/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 1. februar 2018 — Schenker Ltd mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — artikel 101 TEUF — fastsættelse af priser — internationale luftspeditionstjenester — prisordning, der påvirker tjenesternes endelige pris)

3

2018/C 112/05

Sag C-264/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 1. februar 2018 — Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd og Schenker International (H.K.) Ltd mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — artikel 101 TEUF — fastsættelse af priser — internationale luftspeditionstjenester — aftale om priser, som har en indvirkning på tjenesteydelsernes endelige pris)

4

2018/C 112/06

Sag C-271/16 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 1. februar 2018 — Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd mod Europa-Kommissionen (Appel — konkurrence — karteller — artikel 101 TEUF — fastsættelse af priser — internationale luftspeditionstjenester — aftale om priser, som har indvirkning på tjenesteydelsernes endelige pris)

4

2018/C 112/07

Sag C-106/17: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 31. januar 2018 — Paweł Hofsoe mod LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Szczecinie — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning (EU) nr. 1215/2012 — artikel 11, stk. 1, litra b), og artikel 13, stk. 2 — kompetence i forsikringssager — anvendelsesområde ratione personae — begrebet »skadelidte« — erhvervsdrivende i forsikringsbranchen — ikke omfattet)

5

2018/C 112/08

Sag C-625/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 3. november 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

5

2018/C 112/09

Sag C-641/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) den 17. november 2017 — College Pension Plan of British Columbia mod Finanzamt München III

6

2018/C 112/10

Sag C-645/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 20. november 2017 — Emirates Airlines — Direktion für Deutschland mod Aylin Wüst og Peter Wüst

7

2018/C 112/11

Sag C-649/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 21. november 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. mod Amazon EU Sàrl

7

2018/C 112/12

Sag C-666/17 P: Appel iværksat den 27. november 2017 af AlzChem AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 7. september 2017 i sag T-451/15, AlzChem AG mod Kommissionen

8

2018/C 112/13

Sag C-673/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 30. november 2017 — Planet49 GmbH mod Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

9

2018/C 112/14

Sag C-681/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 6. december 2017 — slewo // schlafen leben wohnen GmbH mod Sascha Ledowski

10

2018/C 112/15

Sag C-682/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 6. december 2017 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

11

2018/C 112/16

Sag C-688/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 8. december 2017 — Bayer Pharma AG mod Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. og Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

12

2018/C 112/17

Sag C-690/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. december 2017 — ÖKO-Test Verlag GmbH mod Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

13

2018/C 112/18

Sag C-691/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 11. december 2017 — PORR Építési Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

13

2018/C 112/19

Sag C-697/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 11. december 2017 — Telecom Italia SpA mod Ministero dello Sviluppo Economico og Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

14

2018/C 112/20

Sag C-702/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 14. december 2017 — Unareti SpA mod Ministero dello Sviluppo Economico m.fl.

15

2018/C 112/21

Sag C-709/17 P: Appel iværksat den 18. december 2017 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 10. oktober 2017 i sag T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd mod Europa-Kommissionen

16

2018/C 112/22

Sag C-710/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 18. december 2017 — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa mod Comune di Tarvisio

16

2018/C 112/23

Sag C-712/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italien) den 20. december 2017 — EN.SA. Srl mod Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

17

2018/C 112/24

Sag C-715/17: Sag anlagt den 21. december 2017 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

18

2018/C 112/25

Sag C-718/17: Sag anlagt den 22. december 2017 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

19

2018/C 112/26

Sag C-719/17: Sag anlagt den 22. december 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik

19

2018/C 112/27

Sag C-728/17 P: Appel iværksat den 24. december 2017 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 13. oktober 2017 i sag T-572/16, Brouillard mod Kommissionen

20

2018/C 112/28

Sag C-25/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okrazhen sad Blagoevgrad (Bulgarien) den 16. januar 2018 — Bryan Andrew Ker mod Pavlo Postnov og Natalia Postnova

21

2018/C 112/29

Sag C-33/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour du travail de Liège (Belgien) den 18. januar 2018 — V mod Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants og Securex Integrity ASBL

22

2018/C 112/30

Sag C-37/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 19. januar 2018 — Vueling Airlines SA mod Jean-Luc Poignant

23

2018/C 112/31

Sag C-43/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) (Belgien) den 24. januar 2018 — Compagnie d’entreprises CFE SA mod Région de Bruxelles-Capitale

24

2018/C 112/32

Sag C-51/18: Sag anlagt den 29. januar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

25

2018/C 112/33

Sag C-61/18: Sag anlagt den 31. januar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien

25

2018/C 112/34

Sag C-76/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

26

2018/C 112/35

Sag C-77/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

27

2018/C 112/36

Sag C-79/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

28

 

Retten

2018/C 112/37

Sag T-74/16: Rettens dom af 8. februar 2018 — POA mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012 — dokumenter, der hidrører fra Kommissionen — dokumenter, der hidrører fra en medlemsstat — artikel 4, stk. 5, i forordning nr. 1049/2001 — afslag på aktindsigt — begrundelsespligt — undtagelse vedrørende beskyttelse af beslutningsprocessen — undtagelse vedrørende beskyttelsen af retslige procedurer — udstrækningen af den kontrol, som institutionen og Unionens retsinstanser foretager af medlemsstatens begrundelse for indsigelsen)

29

2018/C 112/38

Sag T-879/16: Rettens dom af 8. februar 2018 — Sony Interactive Entertainment Europe mod EUIPO — Marpefa (Vieta) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-figurmærket Vieta — reel brug af varemærket — afgørelse truffet efter Rettens annullation af en tidligere afgørelse — artikel 65, stk. 6, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 72, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1001) — retskraft)

30

2018/C 112/39

Sag T-118/17: Rettens dom af 8. februar 2018 — Institute for Direct Democracy in Europe mod Parlamentet (Regler for institutionerne — Europa-Parlamentet — afgørelse om at yde tilskud til en politisk fond for 2017, om forfinansiering med 33 % af maksimumtilskuddet og om forpligtelse til at stille en bankgaranti for forfinanseringen — annullationssøgmål — anfægtelig retsakt — antagelse til realitetsbehandling — pligt til at udvise upartiskhed — ret til forsvar — finansforordningen — gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen — forordning (EF) nr. 2004/2003 — proportionalitet)

30

2018/C 112/40

Sag T-759/16: Rettens kendelse af 23. januar 2018 — Campailla mod Den Europæiske Union (Erstatningssøgsmål — regler for institutionerne — Den Europæiske Unions ansvar — afgørelser afsagt af Retten og af Domstolen — Rettens afgørelse om afvisning — appel afvist som følge af manglende repræsentation — åbenbart, at sagen skal afvises)

31

2018/C 112/41

Sag T-265/17: Rettens kendelse af 1. februar 2018 — ExpressVPN mod EUIPO — (EXPRESSVPN) (EU-varemærker — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærket EXPRESSVPN — absolut registreringshindring — påstand om omgørelse — eneste påstand — afvisning)

32

2018/C 112/42

Sag T-14/18: Sag anlagt den 16. januar 2018 — Grækenland mod Kommissionen

32

2018/C 112/43

Sag T-19/18: Sag anlagt den 19. januar 2018 — Republikken Litauen mod Europa-Kommissionen

33

2018/C 112/44

Sag T-20/18: Sag anlagt den 17. januar 2018 — CV mod Kommissionen

34

2018/C 112/45

Sag T-26/18: Sag anlagt den 19. januar 2018 — Frankrig mod Kommissionen

35

2018/C 112/46

Sag T-29/18: Sag anlagt den 19. januar 2018 — Planet mod Kommissionen

36

2018/C 112/47

Sag T-31/18: Sag anlagt den 20. januar 2018 — Izuzquiza og Semsrott mod Frontex

36

2018/C 112/48

Sag T-33/18: Sag anlagt den 23. januar 2018 — Pracsis og Conceptexpo Project mod Kommissionen og EACEA

37

2018/C 112/49

Sag T-39/18: Sag anlagt den 25. januar 2018 — VF mod ECB

38

2018/C 112/50

Sag T-52/18: Sag anlagt den 30. januar 2018 — Teollisuuden Voima mod Kommissionen

39

2018/C 112/51

Sag T-53/18: Sag anlagt den 31. januar 2018 — Tyskland mod Kommissionen

40

2018/C 112/52

Sag T-58/18: Sag anlagt den 2. februar 2018 — Mahr mod EUIPO — Especialidades Vira (Xocolat)

41

2018/C 112/53

Sag T-59/18: Sag anlagt den 5. februar 2018 — Endoceutics mod EUIPO — Merck (FEMIVIA)

42

2018/C 112/54

Sag T-67/18: Sag anlagt den 5. februar 2018 — Probelte mod Kommissionen

42

2018/C 112/55

Sag T-68/18: Sag anlagt den 7. februar 2018 — Fränkischer Weinbauverband mod EUIPO (formen på en flaske)

44

2018/C 112/56

Sag T-69/18: Sag anlagt den 5. februar 2018 — Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe und CarePool Hannover mod Kommissionen

44

2018/C 112/57

Sag T-70/18: Sag anlagt den 7. februar 2018 — Sonova Holding mod EUIPO (HEAR THE WORLD)

45

2018/C 112/58

Sag T-71/18: Sag anlagt den 8. februar 2018 — Italien mod Kommissionen

45

2018/C 112/59

Sag T-74/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Visi/one mod EUIPO — EasyFix (Informationstavler til fartøjer)

47

2018/C 112/60

Sag T-75/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — MPM-Quality mod EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

47

2018/C 112/61

Sag T-78/18: Sag anlagt den 9. februar 2018 — AB Mauri Italy mod EUIPO — Lesaffre et Compagnie (FERMIN)

48


DA

 

Top