EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0360

Съединени дела C-360/15 и C-31/16: Решение на Съда (голям състав) от 30 януари 2018 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Нидерландия) — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (Преюдициално запитване — Услуги на вътрешния пазар — Директива 2006/123/ЕО — Приложно поле — Член 2, параграф 2, буква в) — Изключване на електронните съобщителни услуги и мрежи — Член 4, точка 1 — Понятието „услуга“ — Търговия на дребно със стоки — Глава III — Свобода на установяване за доставчиците — Приложимост в изцяло вътрешни положения — Член 15 — Изисквания, които подлежат на оценка — Териториално ограничение — Общ устройствен план, забраняващ търговска дейност за продажба на дребно на необемисти стоки в географски зони извън центъра на града — Опазване на градската среда — Разрешаване на електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/20/ЕО — Парични налози, свързани с правото на изграждане на инфраструктури за обществена електронна съобщителна мрежа)

OJ C 112, 26.3.2018, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/2


Решение на Съда (голям състав) от 30 януари 2018 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State — Нидерландия) — College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

(Съединени дела C-360/15 и C-31/16) (1)

((Преюдициално запитване - Услуги на вътрешния пазар - Директива 2006/123/ЕО - Приложно поле - Член 2, параграф 2, буква в) - Изключване на електронните съобщителни услуги и мрежи - Член 4, точка 1 - Понятието „услуга“ - Търговия на дребно със стоки - Глава III - Свобода на установяване за доставчиците - Приложимост в изцяло вътрешни положения - Член 15 - Изисквания, които подлежат на оценка - Териториално ограничение - Общ устройствен план, забраняващ търговска дейност за продажба на дребно на необемисти стоки в географски зони извън центъра на града - Опазване на градската среда - Разрешаване на електронни съобщителни мрежи и услуги - Директива 2002/20/ЕО - Парични налози, свързани с правото на изграждане на инфраструктури за обществена електронна съобщителна мрежа))

(2018/C 112/02)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподатели: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV (C-31/16)

Ответници: X BV (C-360/15), Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

Диспозитив

1)

Член 2, параграф 2, буква в) от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар, трябва да се тълкува в смисъл, че тя не се прилага за такси, правопораждащият юридически факт на които е свързан с правата на оправомощените да доставят електронни съобщителни мрежи и услуги предприятия да прокарват кабели за обществена електронна съобщителна мрежа.

2)

Член 4, точка 1 от Директива 2006/123 трябва да се тълкува в смисъл, че търговската дейност за продажба на стоки на дребно представлява „услуга“ за целите на прилагането на тази директива.

3)

Разпоредбите на глава III от Директива 2006/123 относно свободата на установяване за доставчиците трябва да се тълкуват в смисъл, че се прилагат и за положение, при което всички релевантни елементи настъпват в границите само на една държава членка.

4)

Член 15, параграф 1 от Директива 2006/123 трябва да се тълкува в смисъл, че той допуска със съдържащи се в общ устройствен план на община правила да се забранява търговска дейност за продажба на дребно на необемисти стоки в намиращи се извън градския център на общината географски зони, стига да са изпълнени всички условия по член 15, параграф 3 от тази директива, което следва да се провери от запитващата юрисдикция.


(1)  ОВ C 346, 19.10.2015 г.

ОВ C 136, 18.4.2016 г.


Top