EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:112:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 112, 26. marca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 112

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
26. marca 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 112/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 112/02

Spojené veci C-360/15 a C-31/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 30. januára 2018 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State – Holandsko) – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Služby na vnútornom trhu — Smernica 2006/123/ES — Pôsobnosť — Článok 2 ods. 2 písm. c) — Vylúčenie elektronických komunikačných služieb a sietí — Článok 4 bod 1 — Pojem „služba“ — Maloobchodný predaj tovarov — Kapitola III — Sloboda poskytovateľov usadiť sa — Uplatnenie na výlučne vnútroštátne situácie — Článok 15 — Požiadavky podliehajúce hodnoteniu — Územné obmedzenie — Územný plán zakazujúci činnosť maloobchodného predaja nízkoobjemného tovaru v zemepisných oblastiach mimo centra mesta — Ochrana mestského životného prostredia — Povolenie na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby — Smernica 2002/20/ES — Poplatky spojené s právami na inštalovanie zariadení určených pre verejnú elektronickú komunikačnú sieť)

2

2018/C 112/03

Vec C-261/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. februára 2018 – Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ZFEÚ — Určenie ceny — Služby medzinárodnej leteckej prepravy — Dohoda o stanovení ceny, ktorá má vplyv na konečnú cenu služieb)

3

2018/C 112/04

Vec C-263/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. februára 2018 – Schenker Ltd/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ZFEÚ — Určenie ceny — Služby medzinárodnej leteckej prepravy — Dohoda o stanovení ceny, ktorá má vplyv na konečnú cenu služieb)

3

2018/C 112/05

Vec C-264/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. februára 2018 – Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ZFEÚ — Určenie ceny — Služby medzinárodnej leteckej prepravy — Dohoda o stanovení ceny, ktorá má vplyv na konečnú cenu služieb)

4

2018/C 112/06

Vec C-271/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 1. februára 2018 – Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ZFEÚ — Určenie ceny — Služby medzinárodnej leteckej prepravy — Dohoda o stanovení ceny, ktorá má vplyv na konečnú cenu služieb)

4

2018/C 112/07

Vec C-106/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 31. januára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Szczecinie – Poľsko) – Paweł Hofsoe/LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Článok 11 ods. 1 písm. b) a článok 13 ods. 2 — Právomoc vo veciach poistenia — Osobná pôsobnosť — Pojem „poškodený“ — Osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť v oblasti poistenia — Vylúčenie)

5

2018/C 112/08

Vec C-625/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 3. novembra 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

5

2018/C 112/09

Vec C-641/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 17. novembra 2017 – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München III

6

2018/C 112/10

Vec C-645/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 20. novembra 2017 – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland/Aylin Wüst, Peter Wüst

7

2018/C 112/11

Vec C-649/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 21. novembra 2017 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Amazon EU Sàrl

7

2018/C 112/12

Vec C-666/17 P: Odvolanie podané 27. novembra 2017: AlzChem AG proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 7. septembra 2017 vo veci T-451/15, AlzChem AG/Komisia

8

2018/C 112/13

Vec C-673/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 30. novembra 2017 – Planet49 GmbH/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

9

2018/C 112/14

Vec C-681/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. decembra 2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski

10

2018/C 112/15

Vec C-682/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 6. decembra 2017 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland

11

2018/C 112/16

Vec C-688/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 8. decembra 2017 – Bayer Pharma AG/Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

12

2018/C 112/17

Vec C-690/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 8. decembra 2017 – ÖKO-Test Verlag GmbH/Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

13

2018/C 112/18

Vec C-691/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 11. decembra 2017 – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

13

2018/C 112/19

Vec C-697/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 11. decembra 2017 – Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

14

2018/C 112/20

Vec C-702/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 14. decembra 2017 – Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico a i.

15

2018/C 112/21

Vec C-709/17 P: Odvolanie podané 18. decembra 2017: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd/Európska komisia

16

2018/C 112/22

Vec C-710/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 18. decembra 2017 – CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa/Comune di Tarvisio

16

2018/C 112/23

Vec C-712/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Taliansko) 20. decembra 2017 – EN.SA. Srl/Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

17

2018/C 112/24

Vec C-715/17: Žaloba podaná 21. decembra 2017 – Európska komisia/Poľská republika

18

2018/C 112/25

Vec C-718/17: Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Európska komisia/Maďarsko

19

2018/C 112/26

Vec C-719/17: Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Európska komisia/Česká republika

19

2018/C 112/27

Vec C-728/17 P: Odvolanie podané 24. decembra 2017: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 13. októbra 2017 vo veci T-572/16, Brouillard/Komisia

20

2018/C 112/28

Vec C-25/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okrăžen săd Blagoevgrad (Bulharsko) 16. januára 2018 – Bryan Andrew Ker/Pavlo Postnov, Natalia Postnova

21

2018/C 112/29

Vec C-33/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Liège (Belgicko) 18. januára – V/Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

22

2018/C 112/30

Vec C-37/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 19. januára 2018 – Vueling Airlines SA/Jean-Luc Poignant

23

2018/C 112/31

Vec C-43/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 24. januára 2018 – Compagnie d’entreprises CFE SA/Région de Bruxelles-Capitale

24

2018/C 112/32

Vec C-51/18: Žaloba podaná 29. januára 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

25

2018/C 112/33

Vec C-61/18: Žaloba podaná 31. januára 2018 – Európska komisia/Bulharská republika

25

2018/C 112/34

Vec C-76/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

26

2018/C 112/35

Vec C-77/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

27

2018/C 112/36

Vec C-79/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

28

 

Všeobecný súd

2018/C 112/37

Vec T-74/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. februára 2018 – POA/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa prihlášky označenia na základe nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 — Dokumenty pochádzajúce od Komisie — Dokumenty pochádzajúce z členského štátu — Článok 4 ods. 5 nariadenia č. 1049/2001 — Zamietnutie prístupu — Povinnosť odôvodnenia — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu súdnych konaní — Rozsah preskúmania uskutočneného inštitúciou a súdom Únie v súvislosti s namietanými dôvodmi uvedenými členským štátom“)

29

2018/C 112/38

Vec T-879/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. februára 2018 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Európskej únie Vieta — Riadne používanie ochrannej známky — Rozhodnutie prijaté po zrušení skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom — Článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 72 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Právna sila rozhodnutej veci“)

30

2018/C 112/39

Vec T-118/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. februára 2018 – Institute for Direct Democracy in Europe/Parlament („Ústavné právo — Európsky parlament — Rozhodnutie o poskytnutí grantu politickej nadácii za rok 2017 a o predbežnom financovaní maximálnej výšky grantu a povinnosti poskytnúť bankovú záruku na predbežné financovanie — Žaloba o zrušenie — Napadnuteľný akt — Prípustnosť — Povinnosť nestrannosti — Právo na obranu — Rozpočtové nariadenie — Vykonávacie pravidlá rozpočtového nariadenia — Nariadenie (ES) č. 2004/2003 — Proporcionalita“)

30

2018/C 112/40

Vec T-759/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. januára 2018 – Campailla/Európska únia („Žaloba o náhradu škody — Inštitucionálne právo — Zodpovednosť Európskej únie — Rozhodnutia Všeobecného súdu a Súdneho dvora — Žaloba zamietnutá Všeobecným súdom ako neprípustná — Odvolanie zamietnuté ako neprípustné z dôvodu nedostatku zastúpenia — Zjavne neprípustná žaloba“)

31

2018/C 112/41

Vec T-265/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. februára 2018 – ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN) („Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Obrazová ochranná známka EXPRESSVPN — Absolútny dôvod zamietnutia — Žiadosť o zmenu — Jediný žalobný dôvod — Neprípustnosť“)

32

2018/C 112/42

Vec T-14/18: Žaloba podaná 16. januára 2018 – Helénska republika/Komisia

32

2018/C 112/43

Vec T-19/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – Litovská republika/Európska komisia

33

2018/C 112/44

Vec T-20/18: Žaloba podaná 17. januára 2018 – CV/Komisia

34

2018/C 112/45

Vec T-26/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – Francúzsko/Komisia

35

2018/C 112/46

Vec T-29/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – Planet/Komisia

36

2018/C 112/47

Vec T-31/18: Žaloba podaná 20. januára 2018 – Izuzquiza a Semsrott/Frontex

36

2018/C 112/48

Vec T-33/18: Žaloba podaná 23. januára 2018 – Pracsis a Conceptexpo Project/Komisia a EACEA

37

2018/C 112/49

Vec T-39/18: Žaloba podaná 25. januára 2018 – VF/ECB

38

2018/C 112/50

Vec T-52/18: Žaloba podaná 30. januára 2018 – Teollisuuden Voima/Komisia

39

2018/C 112/51

Vec T-53/18: Žaloba podaná 31. januára 2018 – Nemecko/Komisia

40

2018/C 112/52

Vec T-58/18: Žaloba podaná 2. februára 2018 – Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat)

41

2018/C 112/53

Vec T-59/18: Žaloba podaná 5. februára 2018 – Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA)

42

2018/C 112/54

Vec T-67/18: Žaloba podaná 5. februára 2018 – Probelte/Komisia

42

2018/C 112/55

Vec T-68/18: Žaloba podaná 7. februára 2018 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Tvar fľaše)

44

2018/C 112/56

Vec T-69/18: Žaloba podaná 5. februára 2018 – Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe a CarePool Hannover/Komisia

44

2018/C 112/57

Vec T-70/18: Žaloba podaná 7. februára 2018 – Sonova Holding/EUIPO (HEAR THE WORLD)

45

2018/C 112/58

Vec T-71/18: Žaloba podaná 8. februára 2018 – Taliansko/Komisia

45

2018/C 112/59

Vec T-74/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Visi/one/EUIPO – EasyFix (Informačné tabule pre vozidlá)

47

2018/C 112/60

Vec T-75/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – MPM-Quality/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

47

2018/C 112/61

Vec T-78/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – AB Mauri Italy/EUIPO – Lesaffre et Compagnie (FERMIN)

48


SK

 

Top