26.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 112/2


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-30 ta’ Jannar 2018 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State – il-Pajjiżi l-Baxxi) – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort vs X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV vs Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

(Kawżi Magħquda C-360/15 u C-31/16) (1)

((Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Servizzi fis-suq intern - Direttiva 2006/123/KE - Kamp ta’ applikazzjoni - Artikolu 2(2)(ċ) - Esklużjoni tas-servizzi u tan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi - Punt 1 tal-Artikolu 4 - Kunċett ta’ “servizz” - Kummerċ bl-imnut tal-prodotti - Kapitolu III - Libertà ta’ stabbiliment tal-fornituri - Applikabbiltà f’sitwazzjonijiet purament interni - Artikolu 15 - Rekwiżiti li għandhom jiġu evalwati - Limitu territorjali - Pjan urban li jipprojbixxi l-attività ta’ kummerċ bl-imnut ta’ prodotti mhux goffi f’żoni ġeografiċi li jinsabu ’l barra miċ-ċentru tal-belt - Protezzjoni tal-ambjent urban - Awtorizzazzjoni ta’ netwerks u ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi - Direttiva 2002/20/KE - Piżijiet pekunjarji marbuta mad-drittijiet għall-installazzjoni ta’ faċilitajiet intiżi għal netwerk pubbliku ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi))

(2018/C 112/02)

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qrati tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV (C-31/16)

Konvenuti: X BV (C-360/15), Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16)

Dispożittiv

1)

L-Artikolu 2(2)(ċ) tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern, għandu jiġi interpretat fis-sens li din ma tapplikax għal tariffi li huma marbuta mad-drittijiet tal-impriżi li huma awtorizzati jipprovdu netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi li jinstallaw kejbils għal netwerk pubbliku ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi.

2)

Il-punt 1 tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 2006/123 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-attività ta’ kummerċ bl-imnut ta’ prodotti tikkostitwixxi “servizz” għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ din id-direttiva.

3)

Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu III tad-Direttiva 2006/123, dwar il-libertà ta’ stabbiliment tal-fornituri, għandhom jiġu interpretati fis-sens li japplikaw ukoll għal sitwazzjoni li l-elementi rilevanti kollha tagħha huma limitati fi ħdan Stat Membru wieħed biss.

4)

L-Artikolu 15(1) tad-Direttiva 2006/123 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix li regoli inklużi fi pjan urban ta’ komun jipprojbixxu l-attività ta’ kummerċ bl-imnut ta’ prodotti mhux goffi f’żoni ġeografiċi li jinsabu ’l barra miċ-ċentru tal-belt ta’ dan il-komun, sakemm il-kundizzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 15(3) ta’ din id-direttiva jkunu ssodisfatti, fatt li hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika.


(1)  ĠU C 346, 19.10.2015.

ĠU C 136, 18.4.2016.