Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:112:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 112, 26. března 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 112

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
26. března 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 112/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 112/02

Spojené věci C-360/15 a C-31/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 30. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden, Raad van State – Nizozemsko) – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort v. X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV v. Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) „Řízení o předběžné otázce — Služby na vnitřním trhu — Směrnice 2006/123/ES — Oblast působnosti — Článek 2 odst. 2 písm. c) — Vyloučení služeb a sítí elektronických komunikací — Článek 4 bod 1 — Pojem ‚služba‘ — Maloobchod s výrobky — Kapitola III — Svoboda usazování pro poskytovatele — Použitelnost na čistě vnitrostátní situace — Článek 15 — Požadavky podléhající hodnocení — Územní omezení — Územní plán, který zakazuje činnost maloobchodního prodeje výrobků malých rozměrů na územích nacházejících se mimo centrum obce — Ochrana městského prostředí — Oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací — Směrnice 2002/20/ES — Peněžní poplatky související s umístěním zařízení určených veřejné síti elektronických komunikací“

2

2018/C 112/03

Věc C-261/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. února 2018 – Kühne + Nagel International AG, Kühne + Nagel Management AG, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd, Kühne + Nagel Ltd v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 101 SFEU — Stanovení cen — Služby mezinárodní letecké přepravy — Dohoda o stanovení cen mající vliv na konečnou cenu služeb“

3

2018/C 112/04

Věc C-263/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. února 2018 – Schenker Ltd v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 101 SFEU — Stanovení cen — Služby mezinárodní letecké dopravy — Cenová dohoda ovlivňující konečnou cenu služeb“

3

2018/C 112/05

Věc C-264/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. února 2018 – Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 101 SFEU — Stanovení cen — Služby mezinárodní letecké dopravy — Cenová dohoda ovlivňující konečnou cenu služeb“

4

2018/C 112/06

Věc C-271/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 1. února 2018 – Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 101 odst. 1 SFEU — Stanovení cen — Mezinárodní letecké spediční služby — Dohoda o cenách s dopadem na konečnou cenu služeb“

4

2018/C 112/07

Věc C-106/17: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 31. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Szczecinie – Polsko) – Paweł Hofsoe v. LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení (EU) č. 1215/2012 — Článek 11 odst. 1 písm. b) a článek 13 odst. 2 — Příslušnost ve věcech pojištění — Osobní působnost — Pojem ‚poškozený‘ — Podnikatel v odvětví pojišťovnictví — Vyloučení“

5

2018/C 112/08

Věc C-625/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 3. listopadu 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

5

2018/C 112/09

Věc C-641/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht München (Německo) dne 17. listopadu 2017 – College Pension Plan of British Columbia v. Finanzamt München III

6

2018/C 112/10

Věc C-645/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 20. listopadu 2017 – Emirates Airlines – Direktion für Deutschland v. Aylin Wüst, Peter Wüst

7

2018/C 112/11

Věc C-649/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 21. listopadu 2017 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. Amazon EU Sàrl

7

2018/C 112/12

Věc C-666/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2017 AlzChem AG proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 7. září 2017 ve věci T-451/15, AlzChem AG v. Komise

8

2018/C 112/13

Věc C-673/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 30. listopadu 2017 – Planet49 GmbH v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

9

2018/C 112/14

Věc C-681/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 6. prosince 2017 – slewo // schlafen leben wohnen GmbH v. Sascha Ledowski

10

2018/C 112/15

Věc C-682/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 6. prosince 2017 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH v. Spolková republika Německo

11

2018/C 112/16

Věc C-688/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 8. prosince 2017 – Bayer Pharma AG v. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. a Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

12

2018/C 112/17

Věc C-690/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) dne 8. prosince 2017 – ÖKO-Test Verlag GmbH v. Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

13

2018/C 112/18

Věc C-691/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 11. prosince 2017 – PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

13

2018/C 112/19

Věc C-697/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. prosince 2017 – Telecom Italia SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia SpA (Infratel Italia SpA)

14

2018/C 112/20

Věc C-702/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 14. prosince 2017 – Unareti SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico a další

15

2018/C 112/21

Věc C-709/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2017 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 10. října 2017 ve věci T-435/15, Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd v. Evropská komise

16

2018/C 112/22

Věc C-710/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 18. prosince 2017 – CCC – Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa v. Comune di Tarvisio

16

2018/C 112/23

Věc C-712/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 20. prosince 2017 – EN.SA. Srl v. Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

17

2018/C 112/24

Věc C-715/17: Žaloba podaná dne 21. prosince 2017 – Evropská komise v. Polská republika

18

2018/C 112/25

Věc C-718/17: Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Evropská komise v. Maďarsko

19

2018/C 112/26

Věc C-719/17: Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Evropská komise v. Česká republika

19

2018/C 112/27

Věc C-728/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. prosince 2017 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 13. října 2017 ve věci T-572/16, Brouillard v. Komise

20

2018/C 112/28

Věc C-25/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okražen sad Blagoevgrad (Bulharsko) dne 16. ledna 2018 – Bryan Andrew Ker v. Pavlo Postnov a Natalia Postnova

21

2018/C 112/29

Věc C-33/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Liège (Belgie) dne 18. ledna 2018 – V v. Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Securex Integrity ASBL

22

2018/C 112/30

Věc C-37/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 19. ledna 2018 – Vueling Airlines SA v. Jean-Luc Poignant

23

2018/C 112/31

Věc C-43/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 24. ledna 2018 – Compagnie d'entreprises CFE SA v. Région de Bruxelles-Capitale

24

2018/C 112/32

Věc C-51/18: Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

25

2018/C 112/33

Věc C-61/18: Žaloba podaná dne 31. ledna 2018 – Evropská komise v. Bulharská republika

25

2018/C 112/34

Věc C-76/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

26

2018/C 112/35

Věc C-77/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

27

2018/C 112/36

Věc C-79/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

28

 

Tribunál

2018/C 112/37

Věc T-74/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. února 2018 – POA v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se žádosti o zápis názvu na základě nařízení (EU) č. 1151/2012 — Dokumenty pocházející od Komise — Dokumenty pocházející od členského státu — Článek 4 odst. 5 nařízení č. 1049/2001 — Odepření přístupu — Povinnost uvést odůvodnění — Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu — Výjimka týkající se ochrany soudního řízení — Rozsah, v jakém unijní orgán a unijní soud přezkoumávají důvody namítané členským státem“

29

2018/C 112/38

Věc T-879/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. února 2018 Sony Interactive Entertainment Europe v. EUIPO – Marpefa (Vieta) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie Vieta — Skutečné užívání ochranné známky — Rozhodnutí přijaté v návaznosti na zrušení předchozího rozhodnutí Tribunálem — Článek 65 odst. 6 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 72 odst. 6 nařízení (EU) č. 2017/1001] — Překážka věci rozsouzené“

30

2018/C 112/39

Věc T-118/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. února 2018 – Institute for Direct Democracy in Europe v. Parlament „Institucionální právo — Evropský parlament — Rozhodnutí o poskytnutí grantu politické nadaci za rok 2017 a o předběžném financování do výše 33 % maximální částky grantu a povinnost zřídit bankovní záruku na předběžné financování — Žaloba na neplatnost — Napadnutelný akt — Přípustnost — Povinnost jednat nestranně — Právo na obhajobu — Finanční nařízení — Prováděcí pravidla k finančnímu nařízení — Nařízení (ES) č. 2004/2003 — Proporcionalita“

30

2018/C 112/40

Věc T-759/16: Usnesení Tribunálu ze dne 23. ledna 2018 – Campailla v. Evropská unie „Žaloba na náhradu škody — Institucionální právo — Odpovědnost Evropské unie — Rozhodnutí Tribunálu a Soudního dvora — Žaloba odmítnutá Tribunálem jako nepřípustná — Kasační opravný prostředek odmítnutý jako nepřípustný z důvodu absence zastoupení — Zjevně nepřípustná žaloba“

31

2018/C 112/41

Věc T-265/17: Usnesení Tribunálu ze dne 1. února 2018 – ExpressVPN v. EUIPO (EXPRESSVPN) „Ochranná známka Evropské unie — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka EXPRESSVPN — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Návrh na změnu rozhodnutí — Jediný bod návrhových žádání — Nepřípustnost“

32

2018/C 112/42

Věc T-14/18: Žaloba podaná dne 16. ledna 2018 – Řecko v. Komise

32

2018/C 112/43

Věc T-19/18: Žaloba podaná dne 19. ledna 2018 – Litevská republika v. Evropská komise

33

2018/C 112/44

Věc T-20/18: Žaloba podaná dne 17. ledna 2018 – CV v. Komise

34

2018/C 112/45

Věc T-26/18: Žaloba podaná dne 19. ledna 2018 – Francie v. Komise

35

2018/C 112/46

Věc T-29/18: Žaloba podaná dne 19. ledna 2018 – Planet v. Komise

36

2018/C 112/47

Věc T-31/18: Žaloba podaná dne 20. ledna 2018 – Izuzquiza a Semsrott v. Frontex

36

2018/C 112/48

Věc T-33/18: Žaloba podaná dne 23. ledna 2018 – Pracsis a Conceptexpo Project v. Komise a EACEA

37

2018/C 112/49

Věc T-39/18: Žaloba podaná dne 25. ledna 2018 – VF v. ECB

38

2018/C 112/50

Věc T-52/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Teollisuuden Voima v. Komise

39

2018/C 112/51

Věc T-53/18: Žaloba podaná dne 31. ledna 2018 – Německo v. Komise

40

2018/C 112/52

Věc T-58/18: Žaloba podaná dne 2. února 2018 – Mahr v. EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat)

41

2018/C 112/53

Věc T-59/18: Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Endoceutics v. EUIPO – Merck (FEMIVIA)

42

2018/C 112/54

Věc T-67/18: Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Probelte v. Komise

42

2018/C 112/55

Věc T-68/18: Žaloba podaná dne 7. února 2018 – Fränkischer Weinbauverband v. EUIPO (Tvar láhve)

44

2018/C 112/56

Věc T-69/18: Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe a CarePool Hannover v. Komise

44

2018/C 112/57

Věc T-70/18: Žaloba podaná dne 7. února 2018 – Sonova Holding v. EUIPO (HEAR THE WORLD)

45

2018/C 112/58

Věc T-71/18: Žaloba podaná dne 8. února 2018 – Itálie v. Komise

45

2018/C 112/59

Věc T-74/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Visi/one v. EUIPO – EasyFix (informační tabule pro vozidla)

47

2018/C 112/60

Věc T-75/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – MPM-Quality v. EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

47

2018/C 112/61

Věc T-78/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – AB Mauri Italy v. EUIPO – Lesaffre et Compagnie (FERMIN)

48


CS

 

Top