EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:152:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 152, 3. června 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 152

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 65
3. června 2022


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/868 ze dne 30. května 2022 o evropské správě dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt o správě dat) ( 1 )

1

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/869 ze dne 30. května 2022, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, mění nařízení (ES) č. 715/2009, (EU) 2019/942 a (EU) 2019/943 a směrnice 2009/73/ES a (EU) 2019/944 a zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013

45

 

*

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/870 ze dne 30. května 2022 o dočasných opatřeních pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro ukrajinské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé

103

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/871 ze dne 30. května 2022, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii ( 1 )

109

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie

112

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/872 ze dne 1. června 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 288/2014, pokud jde o změny vzoru pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a vzoru pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce, pokud jde o Akci v rámci politiky soudržnosti na podporu uprchlíků v Evropě (CARE)

113

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/873 ze dne 2. června 2022, kterým se po třísté třicáté první mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a al-Kajdá

184

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/874 ze dne 1. června 2022 o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího N-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid (folpet) předložených Nizozemskem v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2022) 3465)  ( 1 )

187

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/875 ze dne 1. června 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Itálii (oznámeno pod číslem C(2022) 3727)  ( 1 )

190

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top