EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:152:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 152, 3. juuni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 152

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
3. juuni 2022


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/868, 30. mai 2022, Euroopa andmehalduse kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2018/1724 (andmehalduse määrus) ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/869, 30. mai 2022, üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 715/2009, (EL) 2019/942 ja (EL) 2019/943 ning direktiive 2009/73/EÜ ja (EL) 2019/944 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 347/2013

45

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/870, 30. mai 2022, mis käsitleb kaubanduse ajutist liberaliseerimist, millega täiendatakse Ukraina toodete suhtes kohaldatavaid kaubanduskontsessioone ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu alusel

103

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2022/871, 30. mai 2022, millega muudetakse nõukogu otsust 2003/17/EÜ seoses selle kohaldamisajaga ning Boliivias teravilja-, õli- ja kiutaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsuse ning Boliivias kasvatatud teravilja-, õli- ja kiutaimede seemne samaväärsusega ( 1 )

109

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise lepingu (millega muudetakse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist Cabo Verde ja Euroopa Liidu kodanikele lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingut) jõustumise kohta

112

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/872, 1. juuni 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 288/2014 osas, mis puudutab majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidise ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidise muutmist seoses ühtekuuluvusmeetmetega pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE)

113

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/873, 2. juuni 2022, millega muudetakse 331. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

184

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/874, 1. juuni 2022, milles käsitletakse N-(triklorometüültio)ftaalimiidi (folpeet) sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Madalmaad on edastanud teatise vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 36 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2022) 3465 all)  ( 1 )

187

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2022/875, 1. juuni 2022, milles käsitletakse teatavaid kiireloomulisi ajutisi meetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2022) 3727 all)  ( 1 )

190

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top