EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:152:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 152, 2022. gada 3. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 152

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 3. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/868 (2022. gada 30. maijs) par Eiropas datu pārvaldību un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724 (Datu pārvaldības akts) ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/869 (2022. gada 30. maijs) par Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēm un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942 un (ES) 2019/943 un Direktīvas 2009/73/EK un (ES) 2019/944 un atceļ Regulu (ES) Nr. 347/2013

45

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/870 (2022. gada 30. maijs) par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

103

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2022/871 (2022. gada 30. maijs), ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu un attiecībā uz tādu lauka apskašu līdzvērtīgumu, ko Bolīvijā veic sakarā ar graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, un attiecībā uz Bolīvijā ražotu graudaugu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu ( 1 )

109

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem

112

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/872 (2022. gada 1. jūnijs), ar ko attiecībā uz izmaiņām mērķa “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” darbības programmu paraugā un mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” sadarbības programmu paraugā attiecībā uz kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā (CARE) groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 288/2014

113

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/873 (2022. gada 2. jūnijs), ar ko 331. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

184

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/874 (2022. gada 1. jūnijs) par N-(trihlormetiltio)ftalimīdu (folpetu) saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. panta 1. punktu izskatīšanai nodevusi Nīderlande (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 3465)  ( 1 )

187

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/875 (2022. gada 1. jūnijs) par konkrētiem pagaidu ārkārtas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 3727)  ( 1 )

190

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top