EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:152:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 152, 3. juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 152

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
3. juni 2022


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/868 af 30. maj 2022 om europæisk datastyring og om ændring af forordning (EU) 2018/1724 (forordning om datastyring) ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/869 af 30. maj 2022 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2009, (EU) 2019/942 og (EU) 2019/943 og af direktiv 2009/73/EF og (EU) 2019/944 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 347/2013

45

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/870 af 30. maj 2022 om midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger som supplement til de handelsmæssige indrømmelser for ukrainske varer i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

103

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/871 af 30. maj 2022 om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode og for så vidt angår ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Bolivia af afgrøder til formering af sædekorn og afgrøder til formering af olie- og spindplanter, og ligestilling af sædekorn og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Bolivia ( 1 )

109

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om ændring af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union

112

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/872 af 1. juni 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 288/2014 for så vidt angår ændringer af modellen for operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og modellen for samarbejdsprogrammer under målet om europæisk territorialt samarbejde med hensyn til samhørighedsaktioner for flygtninge i Europa (CARE)

113

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/873 af 2. juni 2022 om 331. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til ISIL- (Da'esh) og Al-Qaida-organisationerne

184

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/874 af 1. juni 2022 om vilkår og betingelser for godkendelsen af et biocidholdigt produkt, der indeholder N-(trichlormethylthio)phthalimid (folpet), forelagt af Nederlandene i henhold til artikel 36, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (meddelt under nummer C(2022) 3465)  ( 1 )

187

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/875 af 1. juni 2022 om visse midlertidige hasteforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Italien (meddelt under nummer C(2022) 3727)  ( 1 )

190

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top