EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:152:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 152, 2022 m. birželio 3 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 152

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

65 metai
2022m. birželio 3d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/868 dėl Europos duomenų valdymo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1724 (Duomenų valdymo aktas) ( 1 )

1

 

*

2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/869 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942 bei (ES) 2019/943 ir direktyvos 2009/73/EB bei (ES) 2019/944 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013

45

 

*

2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/870 dėl laikinų prekybos liberalizavimo priemonių papildant prekybos lengvatas, taikomas Ukrainos produktams pagal Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą

103

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/871, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2003/17/EB, kiek tai susiję su jo taikymo laikotarpiu ir kiek tai susiję su Bolivijoje atliekamo javų sėklinių pasėlių bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo lygiavertiškumu bei Bolivijoje užaugintos javų sėklos bei aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumu ( 1 )

109

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija, susijusi su Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos, įsigaliojimu

112

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2022 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/872, kuriuo dėl investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modelio ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programų modelio pakeitimų, susijusių su sanglaudos veiksmais dėl pabėgėlių Europoje (CARE), iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 288/2014

113

 

*

2022 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/873, kuriuo 331-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir Al-Qaida organizacijomis

184

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2022 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/874 dėl biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra N-(trichlormetiltio)ftalimido (folpeto), autorizacijos liudijimo sąlygų, kurias Nyderlandai perdavė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnio 1 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 3465)  ( 1 )

187

 

*

2022 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/875 dėl tam tikrų laikinųjų neatidėliotinų priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru Italijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2022) 3727)  ( 1 )

190

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top