EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:152:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 152, 3 juni 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 152

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
3 juni 2022


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten) ( 1 )

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/869 av den 30 maj 2022 om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2009, (EU) 2019/942 och (EU) 2019/943 och direktiven 2009/73/EG och (EU) 2019/944, och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013

45

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/870 av den 30 maj 2022 om tillfälliga handelsliberaliseringsåtgärder som kompletterar handelsmedgivanden tillämpliga på ukrainska produkter enligt associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

103

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/871 av den 30 maj 2022 om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller dess tillämpningsperiod och vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Bolivia av utsädesodlingar av stråsäd och olje- och spånadsväxter och likvärdighet av utsäde av stråsäd och olje- och spånadsväxter producerade i Bolivia ( 1 )

109

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om ändring av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Republiken Kap Verde och i Europeiska unionen

112

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/872 av den 1 juni 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 288/2014 vad gäller ändring av mallarna för operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och för samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete när det gäller sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (Care)

113

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/873 av den 2 juni 2022 om ändring för trehundratrettioförsta gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter

184

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/874 av den 1 juni 2022 om bestämmelserna och villkoren i det produktgodkännande av en biocidprodukt innehållande N-(triklorometyltio)ftalimid (folpet) som hänskjutits av Nederländerna i enlighet med artikel 36.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 [delgivet med nr C(2022) 3465]  ( 1 )

187

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/875 av den 1 juni 2022 om vissa tillfälliga nödåtgärder mot afrikansk svinpest i Italien [delgivet med nr C(2022) 3727]  ( 1 )

190

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top