EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:152:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 152, 3 юни 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 152

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
3 юни 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 (Aкт за управление на данните) ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/869 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2009, (ЕС) 2019/942 и (ЕС) 2019/943 и на директиви 2009/73/ЕО и (ЕС) 2019/944 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013

45

 

*

Регламент (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година относно временни мерки за либерализиране на търговията, допълващи търговските отстъпки, приложими за украинските продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

103

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/871 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на срока на неговото прилагане, както и по отношение на еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Боливия, напосеви за производство на семена от зърнени култури и посеви за производство на семената от маслодайни и влакнодайни култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури и на семената от маслодайни и влакнодайни култури, произведени в Боливия ( 1 )

109

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз

112

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/872 на Комисията от 1 юни 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 288/2014 по отношение на промените в образеца на оперативни програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и образеца на програми за сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“, що се отнася до действията по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)

113

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/873 на Комисията от 2 юни 2022 година за изменение за 331-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даеш) и Ал Кайда

184

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/874 на Комисията от 1 юни 2022 година относно реда и условията за разрешаването на биоцид, съдържащ N-(трихлорометилтио)фталимид (Фолпет), отнесено за разглеждане от Нидерландия в съответствие с член 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2022) 3465)  ( 1 )

187

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/875 на Комисията от 1 юни 2022 година относно някои временни спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Италия (нотифицирано под номер С(2022) 3727)  ( 1 )

190

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top