EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 338, 22. prosinec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.338.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 338

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
22. prosince 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1239/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se s účinkem ode dne 1. července 2010 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1240/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se ode dne 1. července 2010 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

7

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1241/2010 ze dne 20. prosince 2010 o změně nařízení (ES) č. 452/2007 týkajícího se uložení konečného antidumpingového cla z dovozů žehlicích prken pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky

8

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1242/2010 ze dne 20. prosince 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu lan ze syntetických vláken pocházejících z Indie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

10

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1243/2010 ze dne 20. prosince 2010 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozů žehlicích prken pocházejících z Čínské lidové republiky, vyráběných společností Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (1)

35

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1245/2010 ze dne 21. prosince 2010, kterým se pro rok 2011 otevírají celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

37

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1246/2010 ze dne 21. prosince 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

40

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1247/2010 ze dne 21. prosince 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

42

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/92/EU ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromuconazolu (2)

44

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/795/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2010, kterým se mění její jednací řád

47

 

 

2010/796/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/1/2010 ze dne 21. prosince 2010 o prodloužení mandátu vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS)

49

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2010/797/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2010 ze dne 1. prosince 2010 o změně dodatků 1, 2, 5, 6, 10 a 11 přílohy 11 dohody

50

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 291/10/KOL ze dne 7. července 2010 o uznání schválených oblastí v Norsku, pokud jde o Bonamia ostreaeMarteilia refringens

60

 


 

(1)   Text s významem pro EHP a Švýcarsko

 

(2)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top