EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 338, 2010m. gruodis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2010.338.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 338

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

53 tomas
2010m. gruodžio 22d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1239/2010, kuriuo nuo 2010 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai

1

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1240/2010, kuriuo nuo 2010 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą tarifas

7

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1241/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 452/2007, kuriuo, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamoms lyginimo lentoms nustatomas galutinis antidempingo muitas

8

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1242/2010, kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, nustatomas galutinis antidempingo muitas importuojamoms Indijos kilmės sintetinio pluošto virvėms

10

 

*

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1243/2010, kuriuo importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd. bendrovės pagamintoms lyginimo lentoms nustatomas galutinis antidempingo muitas

22

 

*

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1244/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (1)

35

 

*

2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1245/2010, kuriuo leidžiama pradėti naudoti 2011 m. Sąjungos tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas

37

 

 

2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1246/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

40

 

 

2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1247/2010, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais

42

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos direktyva 2010/92/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga bromukonazolas (2)

44

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2010/795/ES

 

*

2010 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

47

 

 

2010/796/BUSP

 

*

2010 m. gruodžio 21 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL COPPS/1/2010 dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) vadovo įgaliojimų termino pratęsimo

49

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2010/797/ES

 

*

2010 m. gruodžio 1 d. Jungtinio veterinarijos komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, Sprendimas Nr. 1/2010 dėl Susitarimo 11 priedo 1, 2, 5, 6, 10 ir 11 priedėlių dalinio keitimo

50

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2010 m. liepos 7 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 291/10/COL dėl patvirtintų zonų Bonamia ostreae ir Marteilia refringens atžvilgiu pripažinimo Norvegijoje

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

 

(2)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top