EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 338, 22 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.338.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 338

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
22 december 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1239/2010 van de Raad van 20 december 2010 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2010 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1240/2010 van de Raad van 20 december 2010 houdende aanpassing, met ingang van 1 juli 2010, van het pensioenbijdragepercentage van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1241/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 452/2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit, onder meer, de Volksrepubliek China

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1242/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op touw van synthetische vezels van oorsprong uit India naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1243/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en vervaardigd door Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie van 9 december 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (1)

35

 

*

Verordening (EU) nr. 1245/2010 van de Commissie van 21 december 2010 houdende opening van uniale tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2011

37

 

 

Verordening (EU) nr. 1246/2010 van de Commissie van 21 december 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

40

 

 

Verordening (EU) nr. 1247/2010 van de Commissie van 21 december 2010 tot wijziging van de bij Verordening (EU) nr. 867/2010 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker voor het verkoopseizoen 2010/11

42

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2010/92/EU van de Commissie van 21 december 2010 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad om bromuconazool op te nemen als werkzame stof (2)

44

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/795/EU

 

*

Besluit van de Raad van 14 december 2010 houdende wijziging van zijn reglement van orde

47

 

 

2010/796/GBVB

 

*

Besluit EUPOL COPPS/1/2010 van het Politiek en Veiligheidscomité van 21 december 2010 betreffende de verlenging van het mandaat van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS)

49

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2010/797/EU

 

*

Besluit nr. 1/2010 van het Gemengd Veterinair Comité opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van 1 december 2010 tot wijziging van de aanhangsels 1, 2, 5, 6, 10 en 11 van bijlage 11 bij de overeenkomst

50

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 291/10/COL van 7 juli 2010 betreffende de erkenning van de ten aanzien van Bonamia ostreae en Marteilia refringens erkende gebieden in Noorwegen

60

 


 

(1)   Voor de EER en Zwitserland relevante tekst

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top