EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 338, 22. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.338.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 338

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
22. december 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1240/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2010 af Den Europæiske Unions tjenestemænds og øvrige ansattes bidrag til pensionsordningen

7

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1241/2010 af 20. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 452/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina

8

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1242/2010 af 20. december 2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk af syntetiske fibre med oprindelse i Indien efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009

10

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1243/2010 af 20. december 2010 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina produceret af Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd.

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1244/2010 af 9. december 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (1)

35

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1245/2010 af 21. december 2010 om åbning af EU-toldkontingenter for 2011 for får, geder, fårekød og gedekød

37

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1246/2010 af 21. december 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 1247/2010 af 21. december 2010 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

42

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2010/92/EU af 21. december 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bromuconazol som aktivstof (2)

44

 

 

AFGØRELSER

 

 

2010/795/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. december 2010 om ændring af Rådets forretningsorden

47

 

 

2010/796/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUPOL COPPS/1/2010 af 21. december 2010 om forlængelse af mandatet for chefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

49

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2010/797/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2010 truffet af Den Blandede Veterinærkomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 1. december 2010 om ændring af appendiks 1, 2, 5, 6, 10 og 11 i bilag 11 til aftalen

50

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 291/10/KOL af 7. juli 2010 om anerkendelse af godkendte zoner i Norge med hensyn til Bonamia ostreae og Marteilia refringens

60

 


 

(1)   Tekst af relevans for EØS og for Schweiz

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top