EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 338, 2010. gada 22. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.338.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 338

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 22. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1239/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko no 2010. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1240/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko no 2010. gada 1. jūlija koriģē iemaksu likmi Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmā

7

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1241/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 452/2007 par galīgā antidempinga maksājuma uzlikšanu inter alia Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes gludināmo dēļu importam

8

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1242/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Indijas izcelsmes sintētiskās šķiedras trošu importu

10

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1243/2010 (2010. gada 20. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 452/2007 par galīgā antidempinga maksājuma uzlikšanu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. ražotiem gludināmajiem dēļiem

22

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1244/2010 (2010. gada 9. decembris), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (1)

35

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1245/2010 (2010. gada 21. decembris), ar ko 2011. gadam atver aitu, kazu un aitas un kazas gaļas Savienības tarifu kvotas

37

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1246/2010 (2010. gada 21. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 1247/2010 (2010. gada 21. decembris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

42

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2010/92/ES (2010. gada 21. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu bromukonazolu kā darbīgo vielu (2)

44

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/795/ES

 

*

Padomes Lēmums (2010. gada 14. decembris), ar ko groza Padomes reglamentu

47

 

 

2010/796/KĀDP

 

*

Politikas un drošības Komitejas Lēmums EUPOL COPPS/1/2010 (2010. gada 21. decembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības policijas misijas palestīniešu teritorijās vadītāja pilnvaru termiņu (EUPOL COPPS)

49

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2010/797/ES

 

*

Apvienotās veterinārijas komitejas, kas izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, Lēmums Nr. 1/2010 (2010. gada 1. decembris) par Nolīguma 11. pielikuma 1., 2., 5., 6., 10. un 11. papildinājuma grozījumiem

50

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 291/10/COL (2010. gada 7. jūlijs) par apstiprinātu zonu atzīšanu Norvēģijā attiecībā uz Bonamia ostreae un Marteilia refringens

60

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 1999/63/EK (1999. gada 21. jūnijs) attiecībā uz Nolīgumu par jūrnieku darba laika organizēšanu, ko noslēgusi Eiropas Kopienas Kuģu īpašnieku asociācija (EKKĪA) un Eiropas Savienības Transporta darbinieku arodbiedrību federācija (ESTDAF) (OV L 167, 2.7.1999.) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 5. nodaļa, 3. sējums, 363. lpp.)

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top