EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 338, 22 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.338.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 338

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
22 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1239/2010 av den 20 december 2010 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2010 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1240/2010 av den 20 december 2010 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2010 av storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen

7

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1241/2010 av den 20 december 2010 om ändring av förordning (EG) nr 452/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av strykbrädor med ursprung i bl.a. Folkrepubliken Kina

8

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1242/2010 av den 20 december 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av rep av syntetfibrer med ursprung i Indien till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009

10

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1243/2010 av den 20 december 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av strykbrädor med ursprung i Folkrepubliken Kina tillverkade av Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010 av den 9 december 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (1)

35

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1245/2010 av den 21 december 2010 om öppnande av unionstullkvoter för 2011 för får, getter, fårkött och getkött

37

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1246/2010 av den 21 december 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

40

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 1247/2010 av den 21 december 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EU) nr 867/2010 för regleringsåret 2010/11

42

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens direktiv 2010/92/EU av den 21 december 2010 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa bromukonazol som verksamt ämne (2)

44

 

 

BESLUT

 

 

2010/795/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 december 2010 om ändring av rådets arbetsordning

47

 

 

2010/796/Gusp

 

*

Beslut Eupol Copps/1/2010 av Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 21 december 2010 om förlängning av mandatet för chefen för Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna (Eupol Copps)

49

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/797/EU

 

*

Beslut nr 1/2010 av den gemensamma veterinärkommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter av den 1 december 2010 beträffande ändring av tilläggen 1, 2, 5, 6, 10 och 11 till bilaga 11 till avtalet

50

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 291/10/KOL av den 7 juli 2010 angående fastställande av godkända zoner i Norge med avseende på Bonamia ostreae och Marteilia refringens

60

 


 

(1)   Text av betydelse för EES och Schweiz

 

(2)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top