EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:338:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 338, 22 декември 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.338.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 338

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
22 декември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1239/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за адаптиране, считано от 1 юли 2010 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1240/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за адаптиране, считано от 1 юли 2010 г., на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностни лица и други служители на Европейския съюз

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1241/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на въжета от синтетични влакна с произход от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република, произведени от Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията от 9 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (1)

35

 

*

Регламент (ЕС) № 1245/2010 на Комисията от 21 декември 2010 година за откриване на тарифни квоти на Съюза за 2011 г. за овце, кози, овче и козе месо

37

 

 

Регламент (ЕС) № 1246/2010 на Комисията от 21 декември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент (ЕС) № 1247/2010 на Комисията от 21 декември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

42

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/92/ЕС на Комисията от 21 декември 2010 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на бромуконазол като активно вещество (2)

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/795/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 декември 2010 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

47

 

 

2010/796/ОВППС

 

*

Решение EUPOL COPPS/1/2010 на Комитета по политика и сигурност от 21 декември 2010 година за удължаване на мандата на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

49

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/797/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 1 декември 2010 година по отношение на изменението на допълнения 1, 2, 5, 6, 10 и 11 от приложение 11 към Споразумението

50

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 291/10/COL от 7 юли 2010 година за признаване на одобрените зони в Норвегия по отношение на Bonamia ostreae и Marteilia refringens

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП и за Швейцария

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top