EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M9076

Stanovisko Poradního výboru pro spojování podniků ze dne 18. září 2019 Věc M.9076 – Novelis/Aleris Zpravodaj: Kypr (Text s významem pro EHP) 2021/C 36/06

C/2019/7061

Úř. věst. C 36, 2.2.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 36/6


Stanovisko Poradního výboru pro spojování podniků

ze dne 18. září 2019

Věc M.9076 – Novelis/Aleris

Zpravodaj: Kypr

(Text s významem pro EHP)

(2021/C 36/06)

Činnost

1.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s Komisí, že transakce představuje spojení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování.

Význam pro Unii

2.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s Komisí, že transakce má význam pro celou Unii ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení o spojování.

Výrobkové trhy

3.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s definicí Komise týkající se relevantního výrobkového trhu s výrobou a dodávkami určitých plochých válcovaných výrobků z hliníku a zejména s tím, že standardní ploché válcované výrobky představují samostatný výrobkový trh a že přesná definice výrobkového trhu týkající se eloxovaných hliníkových plechů a hliníkových plechů pro trubky ze směsí může zůstat otevřená.

4.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s definicí Komise týkající se relevantního výrobkového trhu s výrobou a dodávkami určitých plochých válcovaných výrobků z hliníku, a zejména s tím, že:

4.1.

hliníkové plechy pro karoserie automobilů (dále jen „hliníkové plechy pro karoserie“) představují samostatný výrobkový trh oddělený od jiných plochých válcovaných výrobků z hliníku;

4.2.

hliníkové plechy pro karoserie a ploché ocelové výrobky používané v karoseriích automobilů patří k odlišným trhům;

4.3.

jiné hliníkové plechy pro karoserie patří ke stejnému odlišenému trhu.

Zeměpisné trhy

5.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s definicemi Komise týkajícími se relevantních zeměpisných trhů s výrobou a dodávkami určitých plochých válcovaných výrobků z hliníku, a zejména s tím, že:

5.1.

trh se standardními plochými válcovanými výrobky zahrnuje celé území EHP. Pokud by eloxované hliníkové plechy a hliníkové plechy pro trubky ze směsí měly být považovány za oddělené samostatné relevantní výrobkové trhy, zahrnovaly by celé území EHP;

5.2.

trh s hliníkovými plechy pro karoserie zahrnuje celé území EHP.

Posouzení z hlediska hospodářské soutěže

6.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s posouzením Komise, že transakce by v oznámené podobě výrazně ohrozila účinnou hospodářskou soutěž z důvodu vzniku nebo posílení dominantního postavení na trhu a v každém případě z důvodu horizontálních nekoordinovaných dopadů z hlediska výroby a dodávek hliníkových plechů pro karoserie v EHP.

7.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s posouzením Komise, že transakce by v oznámené podobě výrazně neohrozila účinnou hospodářskou soutěž z hlediska výroby a dodávek standardních plochých válcovaných výrobků v EHP a z hlediska předpokládaných trhů s výrobou a dodávkami eloxovaných hliníkových plechů a hliníkových plechů pro trubky ze směsí v EHP.

Účinnost

8.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s Komisí, že účinnost uváděná oznamující stranou neosvětluje detailně přínosy pro spotřebitele, specifičnost spojení a absenci alternativ méně poškozujících hospodářskou soutěž nebo důkazy na podporu tvrzení o účinnosti.

Závazky

9.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s Komisí, že konečné závazky jsou vhodné a dostačující k odstranění výrazného narušení účinné hospodářské soutěže v souvislosti s výrobou a dodávkami hliníkových plechů pro karoserie v EHP.

Slučitelnost s vnitřním trhem

10.

Poradní výbor (devět členských států) souhlasí s Komisí, že by oznámená transakce, pozměněná konečnými závazky, proto měla být prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem a s fungováním Dohody o EHP.

Top