EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021M9076

Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji z dnia 18 września 2019 r. Sprawa M.9076 – Novelis/Aleris Sprawozdawca: Cypr (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 36/06

C/2019/7061

Dz.U. C 36 z 2.2.2021, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 36/6


Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji

z dnia 18 września 2019 r.

Sprawa M.9076 – Novelis/Aleris

Sprawozdawca: Cypr

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2021/C 36/06)

Transakcja

1.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Wymiar unijny

2.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że transakcja ma wymiar unijny zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Rynki produktowe

3.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z definicją Komisji dotyczącą właściwego rynku produktowego dla produkcji i dostaw niektórych wyrobów walcowanych płaskich z aluminium, a w szczególności, że standardowe wyroby walcowane płaskie stanowią odrębny rynek produktowy oraz że dokładna definicja rynku produktowego dla anodowanych blach aluminiowych oraz blach aluminiowych do rur zespolonych może pozostać otwarta.

4.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z definicją Komisji dotyczącą właściwego rynku produktowego dla produkcji i dostaw niektórych wyrobów walcowanych płaskich z aluminium, w szczególności:

4.1.

Aluminiowe blachy karoseryjne stanowią odrębny rynek produktowy, oddzielny od innych aluminiowych wyrobów walcowanych płaskich;

4.2.

Aluminiowe blachy karoseryjne i wyroby płaskie ze stali wykorzystywane w karoseriach samochodów należą do różnych rynków;

4.3.

Różne aluminiowe blachy karoseryjne należą do tego samego zróżnicowanego rynku.

Rynki geograficzne

5.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z definicją Komisji dotyczącą właściwych rynków produktowych dla produkcji i dostaw niektórych wyrobów walcowanych płaskich z aluminium, w szczególności:

5.1.

Rynek standardowych wyrobów walcowanych płaskich obejmuje cały obszar EOG. Gdyby anodowane blachy aluminiowe oraz blachy aluminiowe do rur zespolonych miały zostać uznane za odrębne właściwe rynki produktowe, obejmowałyby cały obszar EOG.

5.2.

Rynek aluminiowych blach karoseryjnych obejmuje cały obszar EOG.

Ocena wpływu na konkurencję

6.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja znacznie zakłóciłaby efektywną konkurencję ze względu na stworzenie lub umocnienie pozycji dominujące na rynku, a w każdym razie ze względu na nieskoordynowane skutki horyzontalne w odniesieniu do produkcji i dostaw aluminiowych blach karoseryjnych na obszarze EOG.

7.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z oceną Komisji, że zgłoszona transakcja nie zakłóciłaby znacznie efektywnej konkurencji w odniesieniu do produkcji i dostaw standardowych wyrobów walcowanych płaskich w EOG oraz w odniesieniu do domniemanych rynków dla produkcji i dostaw anodowanych blach aluminiowych oraz blach aluminiowych do rur zespolonych w EOG.

Wzrost efektywności

8.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że wzrost efektywności deklarowany przez stronę zgłaszającą nie przedstawia szczegółowo korzyści dla konsumenta, specyfiki połączenia oraz braku mniej antykonkurencyjnych wariantów, ani dowodów na poparcie twierdzeń dotyczących wzrostu efektywności.

Zobowiązania

9.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że końcowe zobowiązania są odpowiednie i wystarczające do wyeliminowania znaczącego zakłócenia efektywnej konkurencji w odniesieniu do produkcji i dostaw aluminiowych blach karoseryjnych w EOG.

Zgodność z rynkiem wewnętrznym

10.

Komitet Doradczy (9 państw członkowskich) zgadza się z Komisją, że zgłoszoną transakcję, zmienioną końcowymi zobowiązaniami, należy uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z funkcjonowaniem Porozumienia EOG.

Top