EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:036:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 036, 2. februára 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 36

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
2. februára 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 36/01

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) ( 1 )

1

2021/C 36/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 36/03

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: — 0,00 % dňa 1. februára 2021 — Výmenný kurz eura — 1. februára 2021

3

2021/C 36/04

Nová národná strana obehových euromincí

4

2021/C 36/05

Nová národná strana obehových euromincí

5

2021/C 36/06

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie z 18. septembra 2019 – Vec M.9076 – Novelis/Aleris – Spravodajca: Cyprus ( 1 )

6

2021/C 36/07

Záverečná správa úradníka pre vypočutie (M.9076 – Novelis/Aleris) ( 1 )

8

2021/C 36/08

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 1. októbra 2019, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Vec M.9076 – Novelis/Aleris) [oznámené pod číslom C(2019) 7061]  ( 1 )

10


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

2021/C 36/09

Oznámenie o udelení grantu – Výzva na predkladanie návrhov – ref: GP/DSI/ReferNet_FPA/002/20 – ReferNet – Európska sieť referenčných a odborných informácií o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) strediska Cedefop

16

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2021/C 36/10

Oznámenie, ktorým sa mení oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu plochých valcovaných výrobkov z hliníka s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

18

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2021/C 36/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

20

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 36/12

Uverejnenie jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva

22


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top