2.2.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 36/6


Mišljenje Savjetodavnog odbora za koncentracije

od 18. rujna 2019.

Predmet M.9076 – Novelis/Aleris

Izvjestitelj: Cipar

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 36/06)

Operacija

1.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijom da transakcija čini koncentraciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama.

Značaj za cijelu Uniju

2.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijom da transakcija ima značaj za cijelu Uniju u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe o koncentracijama.

Tržišta proizvoda

3.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijinom definicijom mjerodavnog tržišta proizvoda za proizvodnju i dobavljanje određenih plosnatih valjanih proizvoda od aluminija, a posebno s time da standardni plosnati valjani proizvodi čine posebno tržište proizvoda i da se točna definicija tržišta proizvoda za anodizirani aluminijski lim i aluminijski lim za višeslojne cijevi može ostaviti otvorenom.

4.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijinom definicijom mjerodavnog tržišta proizvoda za proizvodnju i dobavljanje određenih plosnatih valjanih proizvoda od aluminija, a posebno s time da:

4.1.

aluminijski paneli za karoserije automobila čine posebno tržište proizvoda zasebno od tržišta za druge plosnate valjane proizvode od aluminija;

4.2.

aluminijski paneli za karoserije automobila i plosnati proizvodi od čelika koji se koriste u automobilskim karoserijama pripadaju različitim tržištima;

4.3.

različiti proizvodi iz skupine aluminijskih panela za karoserije automobila pripadaju istom diferenciranom tržištu.

Zemljopisna tržišta

5.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijinim definicijama mjerodavnih zemljopisnih tržišta za proizvodnju i dobavljanje određenih plosnatih valjanih proizvoda od aluminija, a posebno s time da:

5.1.

tržište za standardne plosnate valjane proizvode obuhvaća cijeli EGP. Ako bi se tržišta za anodizirani aluminijski lim i za aluminijski lim za višeslojne cijevi smatrali zasebnima i posebnim mjerodavnim tržištima proizvoda, tada bi se smatralo da obuhvaćaju cijeli EGP;

5.2.

tržište za aluminijske panele za karoserije automobila obuhvaća cijeli EGP.

Ocjena tržišnog natjecanja

6.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s ocjenom Komisije da bi se transakcijom, kako je prijavljena, znatno ograničilo učinkovito tržišno natjecanje kao posljedica uspostavljanja ili jačanja vladajućeg položaja na tržištu i u svakom slučaju kao posljedica horizontalnih nekoordiniranih učinaka u pogledu proizvodnje i dobavljanja aluminijskih panela za karoserije automobila u EGP-u.

7.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijinom ocjenom da se transakcijom, kako je prijavljena, ne bi znatno ograničilo učinkovito tržišno natjecanje u pogledu proizvodnje i dobavljanja standardnih plosnatih valjanih proizvoda u EGP-u i u pogledu navodnih tržišta za proizvodnju i dobavljanje anodiziranog aluminijskog lima i aluminijskog lima za višeslojne cijevi u EGP-u.

Učinkovitosti

8.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijom da se u okviru tvrdnji o učinkovitosti na koje se poziva podnositelj prijave ne navode detaljno koristi za potrošače, specifičnost koncentracije i nepostojanje alternativnih rješenja s manje negativnim učincima na tržišno natjecanje ili dokazi kojima bi se potkrijepile te tvrdnje o učinkovitosti.

Obveze

9.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijom da su konačne obveze primjerene i dostatne za uklanjanje znatnog ograničenja učinkovitog tržišnog natjecanja u odnosu na proizvodnju i dobavljanje aluminijskih panela za karoserije automobila u EGP-u.

Spojivost s unutarnjim tržištem

10.

Savjetodavni odbor (devet država članica) slaže se s Komisijom da bi stoga transakciju, kako je izmijenjena konačnim obvezama, trebalo ocijeniti spojivom s unutarnjim tržištem i funkcioniranjem Sporazuma o EGP-u.