EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0879

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/879 ze dne 8. června 2015, kterým se provádí čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Úř. věst. L 143, 9.6.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/879/oj

9.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2015/879

ze dne 8. června 2015,

kterým se provádí čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. prosince 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 1352/2014.

(2)

Dne 14. dubna 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2216 (2015), v níž mimo jiné určuje dvě další osoby, na něž se mají vztahovat omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 1352/2014 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. června 2015.

Za Radu

předsedkyně

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 60.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

SEZNAM OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 2

A.   OSOBY

1.

Abdullah Yahya Al Hakim (další jména: a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al- Hakim c) Abdallah al-Hakim d) Abu Ali Alhakim e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Původní zápis: Image

Funkce: zástupce velitele skupiny Hútíů. Adresa: Dajan, provincie Sa'ada, Jemen. Datum narození: a) přibližně 1985 b) mezi 1984 a 1986. Místo narození: a) Dajan, Jemen b) provincie Sa'ada, Jemen. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam OSN:7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdullah Yahya al Hakim (Abdulláh Jahjá al-Hakím) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

Abdulláh Jahjá al-Hakím je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

V červnu roku 2014 Abdulláh Jahjá al-Hakím údajně uspořádal setkání za účelem přípravy převratu proti jemenskému prezidentovi Abd-Rábbúu Mansúrovi Hádímu. Al-Hakím se setkal s veliteli vojenských a bezpečnostních sil a s kmenovými vůdci; tohoto setkání, jehož účelem byla koordinace vojenských akcí s cílem obsadit jemenské hlavní město San'á, se zúčastnily i vůdčí postavy partyzánů, které jsou loajální vůči bývalému jemenskému prezidentovi Alí Abdalláhu Sálihovi.

Ve veřejném prohlášení ze dne 29. srpna 2014 uvedl předseda Rady bezpečnosti OSN, že Rada bezpečnosti odsuzuje akce sil, jimž velí Abdulláh Jahjá al-Hakím, který dne 8. července 2014 obsadil Amran (Jemen) včetně brigádního velitelství jemenské armády. Al-Hakím vedl v červenci roku 2014 násilné převzetí moci v provincii Amran a byl vojenským velitelem odpovědným za přijímání rozhodnutí v souvislosti s probíhajícími konflikty v provincii Amran a v Hamdanu (Jemen).

Od počátku září 2014 se Abdulláh Jahjá al-Hakím zdržoval v San'á, aby dohlížel na bojové operace v případě, že by začaly boje. Jeho úkolem bylo organizovat vojenské operace, aby bylo možné svrhnout jemenskou vládu, a byl také odpovědný za zabezpečení a kontrolu všech cest v San'á a ze San'á.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi (další jména: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi d) Abu-Yunus).

Původní zápis: Image

Funkce: vojenský velitel Hútíů. Datum narození: 1984. Státní příslušnost: Jemen. Další informace: Pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam OSN:7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abd al-Khaliq al-Huthi (Abd al-Chálik al-Hútí) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

Abd al-Chálik al-Hútí je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

Koncem října roku 2013 vedl Abd al-Chálik al-Hútí skupinu bojovníků oblečených do uniforem jemenské armády, kteří provedli útok na různá místa v Dimádži (Jemen). Následné boje měly za následek četné oběti.

Koncem září roku 2014 byl neznámý počet neidentifikovaných bojovníků údajně připraven zaútočit na rozkaz Abd al-Chálika al-Hútího na diplomatické budovy v San'á (Jemen). Dne 30. srpna 2014 koordinoval al-Hútí přesun zbraní z Amranu do protestního tábora v San'á.

3.

Ali Abdullah Saleh (další jméno: Ali Abdallah Salih).

Původní zápis: Image

Funkce: a) předseda jemenské strany Všeobecný lidový kongres b) bývalý prezident Jemenské republiky. Datum narození: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Místo narození: a) Bajt al-Ahmar, provincie San'á, Jemen b) San'á, Jemen c) Sana'á, Sanhan, Al-Rib' al-Šarkí. Státní příslušnost: Jemen. Cestovní pas č.: 00016161 (Jemen). Národní identifikační číslo: 01010744444. Další informace: Pohlaví: muž. Datum zařazení na seznam OSN:7.11.2014.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ali Abdullah Saleh (Alí Abdulláh Sálih) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

Alí Abdulláh Sálih je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

Na základě dohody ze dne 23. listopadu 2011, kterou podpořila Rada pro spolupráci v Zálivu, odstoupil Alí Abdulláh Sálih po více než 30 letech z funkce prezidenta Jemenu.

Od podzimu roku 2012 se Alí Abdulláh Sálih údajně stal jedním z hlavních stoupenců násilných akcí Hútíů v severním Jemenu.

Střety na jihu Jemenu v únoru 2013 byly výsledkem spojeného úsilí Sáliha, AQAP a separatisty působícího na jihu Alího Salima al-Bajdá, jehož cílem bylo vyvolat problémy před konferencí o národním dialogu konanou v Jemenu dne 18. března 2013. V poslední době, od září roku 2014, Sálih destabilizuje Jemen tím, že využívá jiné osoby k oslabování ústřední vlády a k vytváření nestability do takové míry, aby hrozil převrat. Podle zprávy skupiny odborníků OSN pro Jemen ze září roku 2014 tvrdily oslovené osoby, že Sálih podporuje násilné akce některých Jemenců tím, že jim poskytuje finanční prostředky a politickou podporu, a tím, že zajišťuje, aby členové Všeobecného lidového kongresu nadále přispívali různými prostředky k destabilizaci Jemenu.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Další informace: Vůdce hnutí Hútiů v Jemenu. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Datum zařazení na seznam OSN:14.4.2015.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul Malik al-Houthi (Abdul-Málik al-Hútí) je vůdcem skupiny, která je zapojena do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu.

V září 2014 dobyly síly Hútíů město San'á a v lednu 2015 se pokusily jednostranně nahradit legitimní jemenskou vládu nelegitimní vládou, v níž měli Hútíové dominantní postavení. Al- Hútí převzal vedení jemenského hnutí Hútíů v roce 2004 po smrti svého bratra, Husajna Badreddina al- Hútího. Jako vůdce skupiny al- Hútí opakovaně hrozil jemenským orgánům dalšími nepokoji, pokud nesplní jeho požadavky, a zadržoval prezidenta Hádího, předsedu vlády a klíčové členy kabinetu. Hádí následně uprchl do Adenu. Hútíové poté s pomocí vojenských jednotek, které zachovaly věrnost bývalému prezidentovi Sálihovi a jeho synovi Ahmadu Alímu Sálihovi, zahájili další útok na Aden.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Další informace: Hraje klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu. Ahmed Ali Saleh (Ahmed Alí Sálih) je synem bývalého prezidenta Jemenské republiky Alího Abdalláha Sáliha. Datum zařazení na seznam OSN:14.4.2015

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ahmed Alí Sálih usiluje o oslabení pozice prezidenta Hádího, maří Hádího snahy o reformu armády a brání pokojnému přechodu Jemenu k demokracii. Saleh hrál klíčovou úlohu při napomáhání vojenské expanzi Hútíů. Od poloviny února 2013 vydal Ahmed Alí Sálih tisíce nový pušek brigádám republikánské gardy a kmenovým šejkům, jejichž totožnost nebyla zjištěna. Tyto zbraně byly původně nakoupeny v roce 2010 a určeny k získání věrnosti jejich příjemců za účelem pozdějšího politického prospěchu.

Poté, co jeho otec, bývalý prezident Jemenské republiky Alí Abdalláh Sálih, v roce 2011 odstoupil z funkce prezidenta této země, si Ahmed Alí Sálih udržel pozici velitele jemenské republikánské gardy. Přibližně o rok později byl Sálih prezidentem Hádím odvolán, ponechal si však významný vliv v rámci jemenské armády i poté, co byl zbaven velení. Alí Abdalláh Sálih byl na seznam OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) zařazen v listopadu 2014.“


Top