EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0879

2015 m. birželio 8 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/879, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene 15 straipsnio 1 dalis

OL L 143, 2015 6 9, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/879/oj

9.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/3


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/879

2015 m. birželio 8 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene 15 straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2014 m. gruodžio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 1352/2014;

(2)

2015 m. balandžio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 2216 (2015), kuria, inter alia, į sąrašą įtraukiami dar du asmenys, kuriems turi būti taikomos ribojamosios priemonės;

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2015 m. birželio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OL L 365, 2014 12 19, p. 60.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

A.   ASMENYS

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM (dar žinomas kaip: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Pareigos: Image

Houthi grupuotės vado pavaduotojas. Adresas: Dahyan, Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Gimimo data: a) apie 1985 m.; b) tarp 1984 m. ir 1986 m. Gimimo vieta: a) Dahyan, Jemenas; b) Sados (Sa'dah) gubernija, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdullah Yahya al Hakim įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abdullah Yahya al Hakim dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2014 m. birželio mėn. Abdullah Yahya al Hakim, kaip pranešama, surengė susitikimą, siekdamas surengti perversmą prieš Jemeno Prezidentą Abdrabuh Mansour Hadi. Abdullah Yahya al Hakim susitiko su kariniais ir saugumo vadais bei genčių vadais; susitikime taip pat dalyvavo vadovaujantys partizanai, lojalūs buvusiam Jemeno Prezidentui Ali Abdullah Saleh; susitikime siekta suderinti karines pastangas užimti Jemeno sostinę Saną.

2014 m. rugpjūčio 29 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininkas viešame pareiškime pareiškė, kad Saugumo Taryba smerkia Abdullah Yahya al Hakim vadovaujamų pajėgų veiksmus, kuriais 2014 m. liepos 8 d. užgrobtas Amranas (Jemenas), įskaitant Jemeno kariuomenės brigados štabą. 2014 m. liepos mėn. Al Hakim prievarta perėmė vadovavimą Amrano gubernijoje ir buvo atsakingas karinis vadas, priėmęs sprendimus dėl tebesitęsiančių konfliktų Amrano gubernijoje ir Hamdane (Jemenas).

Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. pradžios Abdullah Yahya al Hakim yra likęs Sanoje, kad prižiūrėtų kovos veiksmus, jei prasidėtų mūšiai. Jo vaidmuo buvo rengti karines operacijas, kad galėtų nuversti Jemeno Vyriausybę; jis taip pat atsakingas už visų kelių į Saną ir iš Sanos uždarymą ir kontrolę.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI (dar žinomas kaip: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Originalo kalba: Image

Pareigos: Houthi grupuotės karo vadas. Gimimo data: 1984 m. Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abd al-Khaliq al-Huthi įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal JT ST rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Abd al-Khaliq al-Huthi dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

2013 m. spalio mėn. pabaigoje Abd al-Khaliq al-Huthi vadovavo grupės kovotojų, apsirengusių Jemeno karinėmis uniformomis, išpuoliams įvairiose vietose Dimaj mieste (Jemenas). Mūšiuose žuvo daug žmonių.

2014 m. rugsėjo mėn. pabaigoje nežinomas skaičius nenustatytų kovotojų, kaip pranešama, buvo pasirengę, Abd al-Khaliq al-Huthi įsakius, užpulti diplomatines patalpas Sanoje (Jemenas). 2014 m. rugpjūčio 30 d. Al-Huthi koordinavo veiksmus perkeliant ginklus iš Amrano į protestuotojų stovyklą Sanoje.

3.

Ali Abdullah SALEH (dar žinomas kaip: Ali Abdallah Salih).

Originalo kalba: Image

Pareigos: a) Jemeno Generalinio liaudies kongreso partijos pirmininkas; b) buvęs Jemeno Respublikos prezidentas. Gimimo data: a) 1945 3 21; b) 1946 3 21; c) 1942 3 21; d) 1947 3 21. Gimimo vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sanos (Sana'a) gubernija, Jemenas; b) Sana (Sana'a), Jemenas; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Pilietybė: Jemeno. Paso nr.: 00016161 (Jemeno). Nacionalinis identifikacijos numeris: 01010744444. Kita informacija: Lytis: vyras. Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 11 7.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Abdullah Saleh įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą 2014 m. lapkričio 7 d. pagal Rezoliucijos 2140 (2014) 11 ir 15 punktus, nes atitiko įtraukimo į sąrašą kriterijus, išdėstytus Rezoliucijos 17 ir 18 punktuose.

Ali Abdullah Saleh dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, tokiuose kaip trukdymas įgyvendinti 2011 m. lapkričio 23 d. Jemeno Vyriausybės ir opozicijos susitarimą, kuriame numatytas taikus valdžios perdavimo procesas Jemene, ir veiksmuose, kuriais trukdoma politiniam procesui Jemene.

Pagal 2011 m. lapkričio 23 d. susitarimą, kurį rėmė Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, po daugiau nei 30 metų valdžioje Ali Abdullah Saleh atsistatydino iš Jemeno prezidento pareigų.

Nuo 2012 m. rudens Ali Abdullah Saleh tapo, kaip pranešama, vienu iš pagrindinių smurtinių Houthi grupuotės veiksmų šiaurės Jemene rėmėjų.

2013 m. vasario mėn. pietų Jemene įvyko susirėmimai dėl jungtinių Saleh, AQAP ir pietų separatisto Ali Salim al-Bayd veiksmų, kuriais siekta sukelti neramumus prieš 2013 m. kovo 18 d. Jemene vykusią nacionalinio dialogo konferenciją. Pastaruoju metu – nuo 2014 m. rugsėjo mėn. – Saleh, pasitelkdamas kitus asmenis, destabilizuoja padėtį Jemene, kad būtų pakenkta centrinei Vyriausybei ir sudaryta pakankamai nestabili padėtis, dėl kurios grėstų perversmas. Pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų ekspertų grupės Jemeno klausimais pateiktą pranešimą, apklausti asmenys tvirtino, jog Saleh remia kai kurių Jemeno gyventojų smurtinius veiksmus, teikdamas jiems lėšas ir politinę paramą, taip pat užtikrindamas, kad Generalinio liaudies kongreso nariai toliau įvairiomis priemonėmis prisidėtų prie padėties Jemene destabilizavimo.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Kita informacija: Jemeno Houthi judėjimo vadovas Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Abdul Malik al-Houthi yra grupės, kuri dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui, vadovas.

2014 m. rugsėjo mėn. Houthi pajėgos užėmė Saną, o 2015 m. sausio mėn. jos pasikėsino teisėtą Jemeno Vyriausybę vienašališkai pakeisti neteisėta valdymo institucija, kurioje dominavo Houthi atstovai. Al-Houthi tapo Jemeno Houthi judėjimo vadovu 2004 m., po savo brolio Hussein Badredden al-Houthi mirties. Būdamas šios grupės vadovu, al-Houthi nuolat grasino Jemeno valdžios institucijoms sukelti daugiau neramumų, jeigu jos nepatenkins jo reikalavimų, ir apribojo Prezidento Hadi, Ministro Pirmininko ir svarbiausių Vyriausybės ministrų laisvę. Hadi vėliau pabėgo į Adeną. Tada Houthi grupuotė pradėjo naują puolimą Adeno link; jai padėjo kariniai daliniai, lojalūs buvusiam prezidentui Saleh ir jo sūnui Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Kita informacija: Atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. Dalyvavo veiksmuose, kuriais keliama grėsmė Jemeno taikai, saugumui ar stabilumui. Ahmed Saleh – buvusio Jemeno Respublikos Prezidento Ali Abdullah Saleh sūnus. Įtraukimo į JT sąrašą data:2015 4 14.

Papildoma informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ahmed Ali Saleh vykdė veiklą, kad pakenktų Prezidento Hadi valdymui, sužlugdytų Hadi pastangas reformuoti kariuomenę ir sutrukdytų Jemenui taikiai pereiti prie demokratijos. Saleh atliko svarbų vaidmenį sudarant palankias sąlygas Houthi grupuotės karinei ekspansijai. 2013 m. vasario mėn. viduryje Ahmed Ali Saleh buvo išdavęs tūkstančius naujų šautuvų Respublikos gvardijos divizijoms ir nenurodytiems genčių vadams. Ginklai iš pradžių buvo įsigyti 2010 m. ir atidėti, kad vėliau būtų galima politiniais tikslais užsitikrinti juos gavusių subjektų lojalumą.

Saleh tėvui, buvusiam Jemeno Respublikos Prezidentui Ali Abdullah Saleh, pasitraukus iš Jemeno Prezidento pareigų 2011 m., Ahmed Ali Saleh išliko Jemeno Respublikos gvardijos vadu. Praėjus šiek tiek daugiau nei metams, Prezidentas Hadi atleido Saleh iš pareigų, tačiau jo įtaka Jemeno kariuomenėje tebebuvo didelė net ir jį pašalinus iš vado pareigų. 2014 m. lapkričio mėn. Ali Abdullah Saleh buvo įtrauktas į JT sąrašą pagal JT ST rezoliuciją 2140.“


Top