EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:143:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 143, 9 юни 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 143

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
9 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/878 на Съвета от 8 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/879 на Съвета от 8 юни 2015 година за прилагане на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1352/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/880 на Комисията от 4 юни 2015 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/881 на Комисията от 8 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/882 на Съвета от 8 юни 2015 година за изменение на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

11

 

*

Решение (ОВППС) 2015/883 на Съвета от 8 юни 2015 година за изменение и удължаване срока на действие на Решение 2010/565/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за предоставяне на консултации и подпомагане на реформата в сектора за сигурност в Демократична република Конго (EUSEC ДР Конго)

14

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси ( ОВ L 130, 1.5.2014 г. )

16

 

*

Поправка на Решение № 1 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия от 21 октомври 2013 година за приемане на процедурния му правилник [2015/857] ( ОВ L 135, 2.6.2015 г. )

16

 

*

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/367 на Коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2014 година ( ОВ L 73, 17.3.2015 г. )

17

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия ( ОВ L 58, 3.3.2011 г. )

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top