EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:143:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 143, 2015. gada 9. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 143

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 9. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/878 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/879 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko īsteno 15. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/880 (2015. gada 4. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem ( 1 )

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/881 (2015. gada 8. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/882 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

11

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/883 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2010/565/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo) un pagarina tā termiņu

14

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās ( OV L 130, 1.5.2014. )

16

 

*

Labojums ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmumā Nr. 1 (2013. gada 21. oktobris), ar ko pieņem tās reglamentu [2015/857] ( OV L 135, 2.6.2015. )

16

 

*

Labojums Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 (ES, Euratom) 2015/367 pieņemšanā galīgajā variantā ( OV L 73, 17.3.2015. )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top