EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0879

Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/879 av den 8 juni 2015 om genomförande av artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

EUT L 143, 9.6.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/879/oj

9.6.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 143/3


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/879

av den 8 juni 2015

om genomförande av artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1352/2014 av den 18 december 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen (1), särskilt artikel 15.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 december 2014 antog rådet förordning (EU) nr 1352/2014.

(2)

Den 14 april 2015 antog Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd resolution 2216 (2015) som bland annat pekar ut två ytterligare personer som ska omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 1352/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 1352/2014 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 8 juni 2015.

På rådets vägnar

D. REIZNIECE-OZOLA

Ordförande


(1)  EUT L 365, 19.12.2014, s. 60.


BILAGA

”BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2

A.   PERSONER

1.

Abdullah Yahya AL HAKIM (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Namn på originalspråket: Image

Beteckning: ställföreträdande befälhavare för huthi-grupperingen. Adress: Dahyan, provinsen Sada, Jemen. Födelsedatum: a) runt 1985, b) mellan 1984 och 1986. Födelseort: a) Dahyan, Jemen; b) provinsen Sada (Sa'dah), Jemen. Medborgarskap: Jemen. Övriga upplysningar: Kön: man. Uppförd på FN-förteckningen: 7.11.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdullah Yahya al-Hakim uppfördes på förteckningen för sanktioner den 7 november 2014 i enlighet med punkterna 11 och 15 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) då han uppfyller kriterierna i punkterna 17 och 18 i resolutionen för uppförande på förteckningen.

Abdullah Yahya al-Hakim har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen, såsom handlingar som hindrar genomförandet av avtalet av den 23 november 2011 mellan Jemens regering och oppositionen, i vilket det stadgas om ett fredligt överlämnande av makten i Jemen, samt i handlingar som hindrar den politiska processen i Jemen.

I juni 2014 ledde Abdullah Yahya al-Hakim enligt uppgift ett sammansvärjningsmöte inför en kupp mot Jemens president Abd Rabbuh Mansour al-Hadi. al-Hakim sammanträffade med militära befälhavare och befälhavare för säkerhetsstyrkorna samt med stamhövdingar. Även ledande personer lojala mot Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh deltog i mötet, vilket syftade till att samordna militära insatser för att ta över Sana, Jemens huvudstad.

I ett offentligt uttalande av den 29 augusti 2014 förklarade ordföranden i FN:s säkerhetsråd att säkerhetsrådet fördömer de handlingar som utfördes av styrkor under befäl av Abdullah Yahya al-Hakim, vilka ockuperade Amran, i Jemen, och därvid även den jemenitiska armébrigadens högkvarter, den 8 juli 2014. al-Hakim ledde det våldsamma maktövertagandet i juli 2014 i provinsen Amran och var den militäre befälhavare som bar ansvaret för beslut rörande pågående konflikter i provinsen Amran och i Hamdan, i Jemen.

I början av september 2014 befann sig Abdullah Yahya al-Hakim alltjämt i Sana för att kontrollera stridsinsatser i händelse strider skulle bryta ut. Hans roll var att organisera militära insatser för att kunna störta Jemens regering och han var också ansvarig för ta över och kontrollera samtliga vägar som leder in till och ut från Sana.

2.

Abd Al-Khaliq AL-HUTHI (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi, b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi, c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi, d) Abu-Yunus).

Namn på originalspråket: Image

Beteckning: militär befälhavare för huthi-grupperingen. Födelsedatum: 1984. Medborgarskap: Jemen. Övriga upplysningar: Kön: man. Uppförd på FN-förteckningen: 7.11.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abd al-Khaliq al-Huthi uppfördes på förteckningen för sanktioner den 7 november 2014 i enlighet med punkterna 11 och 15 i FN:s säkerhetsråds resolution 2140 (2014) då han uppfyller kriterierna i punkterna 17 och 18 i resolutionen för uppförandet på förteckningen.

Abd al-Khaliq al-Huthi har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen, såsom handlingar som hindrar genomförandet av avtalet av den 23 november 2011 mellan Jemens regering och oppositionen, i vilket det stadgas om ett fredligt överlämnande av makten i Jemen, samt i handlingar som hindrar den politiska processen i Jemen.

I slutet av oktober 2013 ledde Abd al-Khaliq al-Huthi en grupp kombattanter klädda i jemenitiska militära uniformer i ett angrepp mot platser i Dimaj, i Jemen. Många dödades i de påföljande striderna.

I slutet av september 2014 förberedde sig enligt uppgift ett okänt antal icke identifierade kombattanter för angrepp på beskickningar och konsulat i Sana, i Jemen, efter att ha fått order från Abd al-Khaliq al-Huthi. Den 30 augusti 2014 samordnade al-Huthi en vapentransport från Amran till ett skyddat läger i Sana.

3.

Ali Abdullah SALEH (alias: Ali Abdallah Salih).

Namn på originalspråket: Image

Beteckning: a) ordförande i det jemenitiska partiet Allmänna folkkongressen (GPC), b) f.d. president i Republiken Jemen. Födelsedatum: a) 21.3.1945, b) 21.3.1946, c) 21.3.1942, d) 21.3.1947. Födelseort: a) Bayt al-Ahmar, provinsen Sana, Jemen, b) Sana, Jemen, c) Sana, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Medborgarskap: Jemen. Passnummer: 00016161 (Jemen). Nationellt identitetsnr: 01010744444. Övriga upplysningar: Kön: man. Uppförd på FN-förteckningen: 7.11.2014.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ali Abdullah Saleh uppfördes på förteckningen för sanktioner den 7 november 2014 i enlighet med punkterna 11 och 15 i resolution 2140 (2014) då han uppfyller kriterierna i punkterna 17 och 18 i resolutionen för uppförande på förteckningen.

Ali Abdullah Saleh har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen, såsom handlingar som hindrar genomförandet av avtalet av den 23 november 2011 mellan Jemens regering och oppositionen, i vilket det stadgas om ett fredligt överlämnande av makten i Jemen, samt i handlingar som hindrar den politiska processen i Jemen.

Enligt avtal av den 23 november 2011, som backats upp av Gulfstaternas samarbetsråd, avgick Ali Abdullah Saleh som Jemens president efter mer än 30 år.

Under hösten 2012 hade Ali Abdullah Saleh enligt uppgift blivit en av de främsta understödjarna av våldshandlingar förövade av huthi-grupperingen i norra Jemen.

Sammandrabbningarna i södra Jemen i februari 2013 var en följd av de samlade ansträngningarna av Saleh, AQAP och den sydliga separatisten Ali Salim al-Bayd för att skapa oro inför den konferens om en nationell dialog som hölls den 18 mars 2013. Efter detta destabiliserade Saleh i september 2014 Jemen genom att låta andra krafter undergräva centralregeringen och skapa tillräcklig instabilitet för att kunna hota med statskupp. Enligt en rapport från september 2014 från FN:s expertpanel för Jemen hävdar samtalspartner att Saleh stöder våldshandlingar utförda av vissa jemeniter genom att tillhandahålla dem penningmedel och politiskt stöd samt genom att säkerställa att medlemmar av GPC på olika sätt fortsätter att bidra till destabiliseringen av Jemen.

4.

Abdulmalik al-Huthi

Övriga upplysningar: Ledare för huthi-rörelsen i Jemen. Har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen. Uppförd på FN-förteckningen: 14.4.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Malik al-Huthi är ledare för en grupp som deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen.

I september 2014 erövrade huthi-styrkor Sana och i januari 2015 försökte de ensidigt ersätta Jemens lagliga regering med en olaglig styrande myndighet dominerad av huthier. Al-Huthi övertog ledningen i Jemens huthi-rörelse 2004 efter sin bror Hussein Badredden al-Huthis död. Som ledare för gruppen har al-Huthi upprepade gånger hotat jemenitiska myndigheter med ytterligare oroligheter om de inte uppfyllde hans krav och internerade president Hadi samt premiärministern och andra centrala medlemmar i regeringen. Hadi flydde senare till Aden. Huthierna inledde därefter ännu en offensiv mot Aden med bistånd av militära enheter lojala mot f.d. president Saleh och dennes son Ahmed Ali Saleh.

5.

Ahmed Ali Abdullah SALEH

Övriga upplysningar: Har spelat en central roll i att underlätta huthi-rörelsens militära expansion. Har deltagit i handlingar som hotar fred, säkerhet eller stabilitet i Jemen. Ahmed Saleh är son till Republiken Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh. Uppförd på FN-förteckningen: 14.4.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Ahmed Ali Saleh har arbetat för att undergräva president Hadis auktoritet, motarbeta Hadis försök att reformera militären samt för att hindra en fredlig övergång till demokrati i Jemen. Saleh spelade en central roll i att underlätta huthi-rörelsens militära expansion. Fram till mitten av februari 2013 hade Ahmed Ali Saleh delat ut tusentals nya gevär till republikanska gardesbrigader och oidentifierade stamhövdingar. Vapnen införskaffades ursprungligen 2010 och skulle användas till att köpa mottagarnas lojalitet i politiskt syfte vid en senare tidpunkt.

Efter det att Salehs far, Republiken Jemens f.d. president Ali Abdullah Saleh, avgick som Jemens president 2011 behöll Ahmed Ali Saleh sin befattning som befälhavare för Jemens republikanska garde. Lite drygt ett år senare avskedades Saleh av president Hadi, men behöll ändå ett betydande inflytande inom den jemenitiska militären även efter det att han flyttats från sin befälspost. Ali Abdullah Saleh fördes upp på FN-förteckningen enligt FN:s säkerhetsråds resolution 2140 i november 2014.”


Top