Help Print this page 

Document L:2017:028:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 28, 2 февруари 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 28

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
2 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/172 на Комисията от 1 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на параметрите за преобразуване на странични животински продукти в биогаз или компост, условията за внос на храни за домашни любимци и за износ на преработен оборски тор ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/173 на Комисията от 1 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2008 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011 по отношение на наименованието на притежателя на разрешителните за Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 и Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/174 на Комисията от 1 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/175 на Комисията от 25 януари 2017 година за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за обекти за туристическо настаняване (нотифицирано под номер С(2017) 299)  ( 1 )

9

 

*

Решение (ЕС) 2017/176 на Комисията от 25 януари 2017 година за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук (нотифицирано под номер С(2017) 303)  ( 1 )

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/177 на Комисията от 31 януари 2017 година относно съответствието на съвместното предложение за създаване на коридор за железопътен товарен превоз „Amber“ с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 141)

69

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/178 на Комисията от 31 януари 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1111 относно съответствието на съвместното предложение, внесено от заинтересованите държави членки за продължаване на Северноморско-Балтийския коридор за железопътен товарен превоз, с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (нотифицирано под номер С(2017) 142)

71

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/179 на Комисията от 1 февруари 2017 година за определяне на процедурните правила, необходими за работата на групата за сътрудничество съгласно член 11, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/79 на Комисията от 12 септември 2016 година за установяване на подробни технически изисквания и процедури за изпитване за ЕО одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, на отделни технически възли и компоненти за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, и за допълнение и изменение на Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията и приложимите стандарти ( ОВ L 12, 17.1.2017 г. )

78

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top