Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:028:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 28, 2 февруари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 28

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
2 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/172 на Комисията от 1 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на параметрите за преобразуване на странични животински продукти в биогаз или компост, условията за внос на храни за домашни любимци и за износ на преработен оборски тор ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/173 на Комисията от 1 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2008 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 887/2011 по отношение на наименованието на притежателя на разрешителните за Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 и Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/174 на Комисията от 1 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/175 на Комисията от 25 януари 2017 година за установяване на критерии за екомаркировка на ЕС за обекти за туристическо настаняване (нотифицирано под номер С(2017) 299)  ( 1 )

9

 

*

Решение (ЕС) 2017/176 на Комисията от 25 януари 2017 година за определяне на критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и бамбук (нотифицирано под номер С(2017) 303)  ( 1 )

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/177 на Комисията от 31 януари 2017 година относно съответствието на съвместното предложение за създаване на коридор за железопътен товарен превоз „Amber“ с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 141)

69

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/178 на Комисията от 31 януари 2017 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1111 относно съответствието на съвместното предложение, внесено от заинтересованите държави членки за продължаване на Северноморско-Балтийския коридор за железопътен товарен превоз, с член 5 от Регламент (ЕС) № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз (нотифицирано под номер С(2017) 142)

71

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/179 на Комисията от 1 февруари 2017 година за определяне на процедурните правила, необходими за работата на групата за сътрудничество съгласно член 11, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/79 на Комисията от 12 септември 2016 година за установяване на подробни технически изисквания и процедури за изпитване за ЕО одобряване на типа на моторни превозни средства по отношение на техните бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, на отделни технически възли и компоненти за бордови системи eCall, основаващи се на телефон 112, и за допълнение и изменение на Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията и приложимите стандарти ( ОВ L 12, 17.1.2017 г. )

78

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top