Help Print this page 

Document L:2017:028:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 28, 2. helmikuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 28

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
2. helmikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/172, annettu 1 päivänä helmikuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläimistä saatavien sivutuotteiden muuntamiseen biokaasuksi tai kompostiksi liittyvistä parametreista sekä lemmikkieläinten ruoan tuontia ja käsitellyn lannan vientiä koskevista edellytyksistä ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/173, annettu 1 päivänä helmikuuta 2017, asetuksen (EY) N:om 1292/2008 ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 887/2011 muuttamisesta valmisteiden Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ja Enterococcus faecium CECT 4515 hyväksynnän haltijan nimen osalta ( 1 )

5

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/174, annettu 1 päivänä helmikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2017/175, annettu 25 päivänä tammikuuta 2017, arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi majoitusliikkeille (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 299)  ( 1 )

9

 

*

Komission päätös (EU) 2017/176, annettu 25 päivänä tammikuuta 2017, EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista puu-, korkki- ja bambupohjaisille lattiapäällysteille (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 303)  ( 1 )

44

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/177, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, rautateiden ”meripihkareitti”-tavaraliikennekäytävän perustamista koskevan yhteisen ehdotuksen yhdenmukaisuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan kanssa (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 141)

69

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/178, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, asianomaisten jäsenvaltioiden Pohjanmeri–Itämeri-tavaraliikennekäytävän laajentamiseksi esittämän yhteisen ehdotuksen yhdenmukaisuudesta kilpailukykyisen tavaraliikenteen eurooppalaisesta rautatieverkosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan kanssa annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1111 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 142)

71

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/179, annettu 1 päivänä helmikuuta 2017, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1148 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista yhteistyöryhmän toimintaa varten tarvittavista menettelytapajärjestelyistä

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top