Help Print this page 

Document L:2017:028:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 28, 2017. gada 2. februāris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 28

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 2. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2017/172 (2017. gada 1. februāris), ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz parametriem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transformēšanai biogāzē vai kompostā, kā arī nosacījumiem lolojumdzīvnieku barības importēšanai un pārstrādātu kūtsmēslu eksportēšanai ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/173 (2017. gada 1. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1292/2008 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 887/2011 attiecībā uz Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 un Enterococcus faecium CECT 4515 atļaujas turētāja nosaukumu ( 1 )

5

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/174 (2017. gada 1. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/175 (2017. gada 25. janvāris) par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 299)  ( 1 )

9

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2017/176 (2017. gada 25. janvāris) par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu attiecībā uz koksnes, korķa un bambusa materiālu grīdas segumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 303)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/177 (2017. gada 31. janvāris) par kopīgā priekšlikuma izveidot dzelzceļa kravas pārvadājumu koridoru Amber atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 5. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 141)

69

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/178 (2017. gada 31. janvāris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1111 par kopīgā priekšlikuma, kuru par Ziemeļjūras–Baltijas jūras dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora pagarināšanu iesniegušas attiecīgās dalībvalstis, atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem 5. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 142)

71

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/179 (2017. gada 1. februāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā 11. panta 5. punktu nosaka Sadarbības grupas darbībai nepieciešamos procedūras noteikumus

73

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top