Help Print this page 

Document L:2017:028:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 28, 2. veebruar 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 28

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

60. Aastakäik
2. veebruar 2017


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2017/172, 1. veebruar 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses loomsete kõrvalsaaduste biogaasiks muundamise või kompostimise parameetritega, lemmikloomatoidu impordi tingimuste ja töödeldud sõnniku ekspordi tingimustega ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/173, 1. veebruar 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1292/2008 ja rakendusmäärust (EL) nr 887/2011 Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 ja Enterococcus faecium CECT 4515 loa hoidja nime osas ( 1 )

5

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/174, 1. veebruar 2017, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/175, 25. jaanuar 2017, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid majutusettevõtetele (teatavaks tehtud numbri C(2017) 299 all)  ( 1 )

9

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2017/176, 25. jaanuar 2017, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid puidu-, korgi- ja bambusepõhistele põrandakatetele (teatavaks tehtud numbri C(2017) 303 all)  ( 1 )

44

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/177, 31. jaanuar 2017, milles käsitletakse raudtee-kaubaveokoridori „Amber“ loomise ettepaneku vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 913/2010 artiklile 5 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 141 all)

69

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/178, 31. jaanuar 2017, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/1111, milles käsitletakse asjaomaste liikmesriikide poolt Põhjamere–Balti raudtee-kaubaveokoridori laiendamiseks tehtud ühisettepaneku kooskõla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 913/2010 (konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta) artikliga 5 (teatavaks tehtud numbri C(2017) 142 all)

71

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/179, 1. veebruar 2017, millega kehtestatakse koostöörühma toimimiseks vajalik menetluskord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1148 (meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus) artikli 11 lõikele 5

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top