Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:028:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 28, 2 februari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 28

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
2 februari 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2017/172 av den 1 februari 2017 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller parametrar för omvandling av animaliska biprodukter till biogas eller kompost, villkor för import av sällskapsdjursfoder och för export av bearbetad naturgödsel ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/173 av den 1 februari 2017 om ändring av förordning (EG) nr 1292/2008 och genomförandeförordning (EU) nr 887/2011 vad gäller namnet på innehavaren av godkännandet för Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 och Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/174 av den 1 februari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/175 av den 25 januari 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket för turistlogi [delgivet med nr C(2017) 299]  ( 1 )

9

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2017/176 av den 25 januari 2017 om fastställande av kriterier för EU-miljömärket till golvbeläggningar av trä, kork och bambu [delgivet med nr C(2017) 303]  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/177 av den 31 januari 2017 om förenligheten med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 för det gemensamma förslaget att inrätta den gemensamma järnvägsgodskorridoren ”Amber” [delgivet med nr C(2017) 141]

69

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/178 av den 31 januari 2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/1111 om förenligheten av det gemensamma förslag som lagts fram av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Östersjön med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [delgivet med nr C(2017) 142]

71

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/179 av den 1 februari 2017 om fastställande av de förfaranden som krävs för samarbetsgruppens verksamhet enligt artikel 11.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen

73

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top