Help Print this page 

Document L:2017:028:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 28, 2. februar 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 28

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

60. årgang
2. februar 2017


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2017/172 af 1. februar 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår parametre for omdannelse af animalske biprodukter til biogas eller kompost samt betingelser for import af foder til selskabsdyr og for eksport af forarbejdet husdyrgødning ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/173 af 1. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1292/2008 og af gennemførelsesforordning (EU) nr. 887/2011 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelse af Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/174 af 1. februar 2017 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/175 af 25. januar 2017 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til overnatningssteder (meddelt under nummer C(2017) 299)  ( 1 )

9

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/176 af 25. januar 2017 om opstilling af EU-miljømærkekriterier for gulvbelægninger baseret på træ, kork og bambus (meddelt under nummer C(2017) 303)  ( 1 )

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/177 af 31. januar 2017 om foreneligheden af det fælles forslag om at oprette »rav«-godstogskorridoren med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 (meddelt under nummer C(2017) 141)

69

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/178 af 31. januar 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1111 om, at det fælles forslag fra de berørte medlemsstater om udvidelse af godstogskorridoren Nordsøen-Østersøen er i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 913/2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (meddelt under nummer C(2017) 142)

71

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/179 af 1. februar 2017 om fastlæggelse af de proceduremæssige ordninger, der er nødvendige for samarbejdsgruppens virke i medfør af artikel 11, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen

73

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top