Help Print this page 

Document L:2017:028:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 28, 2. februára 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 28

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 60
2. februára 2017


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/172 z 1. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o parametre transformácie vedľajších živočíšnych produktov na bioplyn alebo kompost, podmienky na dovoz krmiva pre spoločenské zvieratá a na vývoz spracovaného hnoja ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/173 z 1. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1292/2008 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 887/2011, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 a Enterococcus faecium CECT 4515 ( 1 )

5

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/174 z 1. februára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/175 z 25. januára 2017, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre turistické ubytovacie zariadenia [oznámené pod číslom C(2017) 299]  ( 1 )

9

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/176 z 25. januára 2017, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu [oznámené pod číslom C(2017) 303]  ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/177 z 31. januára 2017 o súlade spoločného návrhu na zriadenie tzv. „jantárového“ koridoru železničnej nákladnej dopravy s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 [oznámené pod číslom C(2017) 141]

69

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/178 z 31. januára 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/1111 o súlade spoločného návrhu predloženého dotknutými členskými štátmi, ktorý sa týka predĺženia koridoru železničnej nákladnej dopravy Severné more – Baltské more, s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu [oznámené pod číslom C(2017) 142]

71

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/179 z 1. februára 2017, ktorým sa stanovujú procesné opatrenia potrebné na fungovanie skupiny pre spoluprácu podľa článku 11 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

73

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top