EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

A Tanács 1536/92/EGK rendelete (1992. június 9.) a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról

HL L 163., 17/06/1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536Hivatalos Lap L 163 , 17/06/1992 o. 0001 - 0004
finn különkiadás fejezet 4 kötet 4 o. 0093
svéd különkiadás fejezet 4 kötet 4 o. 0093


A Tanács 1536/92/EGK rendelete

(1992. június 9.)

a konzerv tonhal és bonitó forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1991. november 28-i 3687/91/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 3687/91/EGK rendelet előírja a közösségi halászati termékekre vonatkozó közös előírások elfogadásának lehetőségét, különösen azért, hogy távol tartsák a piactól a nem megfelelő kereskedelmi minőségű termékeket, és elősegítsék a tisztességes versenyen alapuló kereskedelmi kapcsolatok fejlődését;

mivel a konzerv tonhalra és bonitóra vonatkozó ilyen jellegű előírások megállapítása vélhetően javítaná a tonhal közösségi termelésének jövedelmezőségét és elősegítené a termékek piaci elhelyezését;

mivel ezzel összefüggésben – különösen a piac átláthatóságának biztosítása érdekében – meg kell határozni, hogy az érintett termékeket kizárólag csak pontosan meghatározott fajokból lehet előállítani, valamint a termékeknek mindenképpen tartalmazniuk kell egy meghatározott minimális mennyiségű halat;

mivel ennek a rendeletnek a célja az érintett termékek kereskedelmi megnevezésének meghatározása; mivel ez a rendelet nem sérti a termékek osztályozását és a Közösség területére behozott termékekkel kapcsolatos tarifális vámelbánást, különösen a kedvezményes elbánás alkalmazását;

mivel – az érintett termékek egyértelmű kereskedelmi megnevezésének biztosítása érdekében – a forgalomba hozatalkor alkalmazott kiszerelés meghatározása, valamint a felöntő közeg megnevezésére vonatkozó módszer megállapítása szükséges; mivel ezek a kritériumok azonban nem zárhatják ki új termékek piaci bevezetését;

mivel a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanács irányelv [2], valamint az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi irányelv [3] a csomagok tartalmát illetően meghatározza a fogyasztó pontos tájékoztatásának és védelmének részleteit; mivel – a konzerv tonhal és bonitó esetében – a kereskedelmi megnevezést a tervezett kereskedelmi kiszerelésre vagy étkezési célú készítményre és, ha szükséges, a felhasznált felöntő közegre tekintettel kell meghatározni; mivel szükséges megkövetelni azt, hogy az érintett termékek címkézésén szerepeljen a tárolóedény haltartalmának megnevezése; mivel meg kell határozni a "natúr" kereskedelmi megnevezés jelentését;

mivel a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelv [4] célja a közösségi halászati termékek forgalmazására vonatkozóan betartandó egészségvédelmi követelmények összehangolása és a közegészségügy védelme; mivel az ebben a forgalmazásra vonatkozó előírásban megállapított követelmények alkalmazása nem érinti a hatályban lévő egészségügyi rendeleteket;

mivel a Bizottságnak a Közösség nemzetközi kötelezettségeivel összhangban vállalnia kell a felelősséget a technikai jellegű végrehajtási intézkedésekért,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a konzerv tonhal és bonitó közösségi forgalmazására vonatkozó előírást határozza meg.

2. cikk

(1) A konzerv tonhal vagy bonitó – 5. cikk szerinti – kereskedelmi megnevezését azokra a termékekre kell fenntartani, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

1. A konzerv tonhal:

- az 16041410 és az ex16042070 KN-kód alá sorolt tonhal,

- kizárólag az e rendelet mellékletének I. pontjában felsorolt fajok valamelyikéből készül;

2. A konzerv bonitó:

- az 16041490, ex16042050, 16041930, ex16042070, ex16041999 és ex16042090 KN-kód alá sorolt,

- kizárólag az e rendelet mellékletének II. pontjában felsorolt fajok valamelyikéből készül.

(2) A különböző fajok ugyanabban a tárolóedényben nem keveredhetnek.

Mindazonáltal a tonhal vagy bonitó húsának felhasználásával, az izomszerkezet eltüntetésével készülő, étkezési célú készítmények tartalmazhatnak azonos módon kezelt és feldolgozott egyéb halhúst, amennyiben a tiszta tömeg legalább 25 %-át tonhal vagy bonitó vagy a kettő keveréke alkotja.

3. cikk

(1) Amennyiben a következő kereskedelmi kiszerelési formák bármelyike részét képezi az 5. cikkben említett kereskedelmi kiszerelésnek, a következő meghatározásoknak kell megfelelnie:

i. egész szelet: a hús keresztirányban levágva és úgy kiszerelve, hogy egy egész szelet alkosson egy adagot, vagy pedig több húsdarab szorosan egymás mellé helyezve, szeletté összeállítva.

Pehely formájú darabok a hal tömegének legfeljebb 18 %-áig elfogadhatók.

Amennyiben azonban a húst nyersen konzerválják, pelyhek jelenléte tilos; húsdarabok súlykiegészítésként hozzáadhatók;

ii. törzsdarabok: húsdarabok megőrzött eredeti izomszerkezettel, amelyeknél a legrövidebb oldal nem lehet kisebb 1,2 cm-nél.

Pehely formájú darabok a hal tömegének legfeljebb 30 %-áig elfogadhatók;

iii. filé:

a) húscsíkok az izomzatból a gerincoszloppal párhuzamosan kivágva;

b) hasfalból levágott izomcsíkok; ebben az esetben a filézett csíkok hasi filének is nevezhetők;

iv. pehely: változó méretű húsdarabok az eredeti izomszerkezet megtartásával;

v. reszelt/aprított tonhal: azonos dimenziójú, különálló húsdarabok, amelyek nem alkotnak pépet.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett kiszerelési formák és egyéb étkezési célú kiszerelés akkor engedélyezhető, ha az egyértelműen meghatározásra kerül a kereskedelmi megnevezésben.

4. cikk

Amennyiben a felhasznált feltöltő közeg elválaszthatatlan része a kereskedelmi megnevezésnek, akkor a következő feltételeknek kell megfelelnie:

- az "olívaolajban" kifejezést a kizárólag olívaolaj felhasználásával készült termékek részére kell fenntartani, az olívaolaj egyéb olajféleségekkel történő keverése kizárt,

- a "natúr" kifejezést azon termékek részére kell fenntartani, amelyek természetes lé (a főzés közben a halból származó folyadék), konyhasóoldat vagy víz felhasználásával, esetleg a 88/388/EGK irányelv [5] szerinti gyógynövények, fűszerek vagy természetes ízesítőanyagok hozzáadásával készülnek,

- a "növényi olajban" kifejezést a finomított növényi olaj vagy növényi olajok keverékének felhasználásával készült termékek részére kell fenntartani,

- egyéb felöntő közeg használata esetén az anyagot egyértelműen meg kell határozni, és pontosan kell használni annak szokásos kereskedelmi nevét.

5. cikk

(1) A 79/112/EGK és a 76/211/EGK irányelv sérelme nélkül, a konzerv tonhal vagy bonitó előcsomagolásán lévő kereskedelmi megnevezésnek a következőt kell tartalmaznia:

a) a 3. cikk (1) bekezdésének megfelelő kereskedelmi kiszerelés esetében:

- a hal fajtája (tonhal vagy bonitó),

- a hal forgalomba hozatali kiszerelése, a 3. cikkben említett megfelelő megnevezés használatával; mindazonáltal e rendelkezés alkalmazása a 3. cikk (1) bekezdése i. pontjában említett kiszerelések esetében választható,

- a felhasznált felöntő közeg megnevezése, a 4. cikkben megállapított feltételek szerint;

b) a 3. cikk (2) bekezdésében említett kiszerelés esetében:

- a hal fajtája (tonhal vagy bonitó),

- az étkezési célú készítmény pontos jellegét.

(2) A konzerv tonhal és bonitó – 2. cikk (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározottak szerinti – kereskedelmi megnevezései semmilyen körülmények között nem társíthatják a "tonhal" és a "bonitó" szavakat.

(3) Az e rendelet 2. cikkének és e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, bevett kereskedelmi szokás esetében a felhasznált hal fajtája (tonhal vagy bonitó) és faja is megjelenhet a tagállamban általában használt név alatti kereskedelmi megnevezésben.

(4) A "natúr" kereskedelmi megnevezés csak az 3. cikk (1) bekezdésének i–iii. pontjában említett kiszerelésben forgalomba hozott konzervtermékek esetében, valamint a 4. cikk második francia bekezdésében említett felöntő közegeknél használható.

6. cikk

A 79/112/EGK irányelv 7. és 8. cikkében említett rendelkezések sérelme nélkül, a tárolóedényben található hal sterilizáció utáni tömegének a grammban kifejezett tiszta tömeghez viszonyított aránya legalább:

a) a 3. cikk (1) bekezdésében említett kereskedelmi kiszerelés esetében:

- a 4. cikk második francia bekezdésében említett felöntő közeg esetében 70 %,

- egyéb felöntő közeg esetében 65 %;

b) étkezési célú kiszerelés esetében vagy a 3. cikk (2) bekezdésében említett kiszerelések esetében 25 %.

7. cikk

Az ebben a rendeletben megállapított szabályokat a 91/493/EGK irányelvben megállapított szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

8. cikk

A Bizottság szükség esetén, a 3796/81/EGK rendelet 36. cikkében megállapított eljárással összhangban, bevezeti az e rendelet alkalmazásához szükséges intézkedéseket.

9. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A készleten lévő, 1993. január 1-je előtt címkézett termékeket a csomagoláson feltüntetett minimális szavatossági idő lejártáig lehet forgalomba hozni.

(3) Az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az a konzerv tonhal vagy bonitó, amely esetében a "tonhal" és "bonitó" kifejezés a termék kereskedelmi megnevezéséhez kapcsolódik, az e rendelet hatálybalépésétől számított három éven keresztül forgalmazható.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1992. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

Eduardo de Azevedo Soares

[1] HL L 354., 1991.12.23., 1. o.

[2] HL L 33., 1979.2.8., 1. o. A legutóbb a 91/72/EGK bizottsági irányelvvel (HL L 42., 1991.12.16., 27. o.) módosított irányelv.

[3] HL L 46., 1976.2.21., 1. o. A legutóbb a 78/891/EGK irányelvvel (HL L 311., 1978.11.4., 21. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 268., 1991.9.24., 15. o.

[5] HL L 184., 1988.6.22., 61. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2. CIKKBEN EMLÍTETT FAJOK

I. TONHAL

1. A Thunnus nem fajai

a) Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)

b) Sárgaúszójú tonhal (Thunnus [neothunnus] albacores)

c) Nagy tonhal (Thunnus thynnus)

d) Nagyszemű tonhal (Thunnus [parathunnus] obesus)

e) A Thunnus nem többi faja

2. Bonitó vagy csíkoshasú tonhal

(Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)

II. BONITÓ

1. A Sarda nem fajai

a) Atlanti bonitó (Sarda sarda)

b) Csendes-óceáni bonitó (Sarda chilentis)

c) Keleti bonitó (Sarda orientalis)

d) A Sarda nem egyéb fajai

2. Az Euthynnus nem fajai, kivéve az Euthynnus [Katsuwonus] pelamis fajt

a) Atlanti kis tonhal (Euthynnus alleteratus)

b) Keleti kis tonhal (Euthynnus affinis)

c) Fekete tonhal (Euthynnus lineatus)

d) Az Euthynnus nem egyéb fajai

3. Az Auxis nem fajai

a) Páncélos makrahal (Auxis thazard)

b) Auxis Rochei.

--------------------------------------------------

Top