EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_04_004_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
04 Fiske
Volym 04

  The document is unavailable in your User interface language.

SV

 

04 Fiske - Volym 04

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1991 L 282 0011
 

31991R2962

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 2962/91 av den 4 oktober 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

3

 
1991 L 287 0027
 

31991R3027

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3027/91 av den 14 oktober 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

5

 
1991 L 287 0037
 

31991R3033

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3033/91 av den 14 oktober 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

7

 
1991 L 291 0006
 

31991R3082

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3082/91 av den 16 oktober 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

9

 
1991 L 291 0008
 

31991R3083

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3083/91 av den 21 oktober 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

11

 
1991 L 300 0001
 

31991R3162

 

Rådets förordning (EEG) nr 3162/91 av den 28 oktober 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 104/76 om gemensamma marknadsnormer för räkor (Crangon crangon), krabba (Cancer pagurus) och havskräfta (Nephrops norvegicus)

13

 
1991 L 307 0008
 

31991R3240

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3240/91 av den 6 november 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

15

 
1991 L 307 0010
 

31991R3241

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3241/91 av den 6 november 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

17

 
1991 L 331 0001
 

31991R3499

 

Rådets förordning (EEG) nr 3499/91 av den 28 november 1991 om gemenskapens rambestämmelser för undersökningar och pilotprojekt i samband med bevarande och förvaltning av fiskeresurserna i Medelhavet

19

 
1991 L 331 0002
 

31991R3500

 

Rådets förordning (EEG) nr 3500/91 av den 28 november 1991 om ändring för tionde gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

20

 
1991 L 336 0010
 

31991R3550

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3550/91 av den 29 november 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

21

 
1991 L 336 0015
 

31991R3553

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3553/91 av den 29 november 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

23

 
1991 L 336 0019
 

31991R3555

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3555/91 av den 29 november 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

25

 
1991 L 363 0001
 

31991R3863

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3863/91 av den 16 december 1991 om fastställande av minsta handelsstorlek för krabba inom vissa kustområden av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland

27

 
1991 L 365 0001
 

31991R3880

 

Rådets förordning (EEG) nr 3880/91 av den 17 december 1991 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del

28

 
1992 L 021 0004
 

31992R0189

 

Rådets förordning (EEG) nr 189/92 av den 27 januari 1992 om föreskrifter för tillämpningen av vissa kontrollbestämmelser som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

46

 
1992 L 042 0015
 

31992R0345

 

Rådets förordning (EEG) nr 345/92 av den 27 januari 1992 om ändring för elfte gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

49

 
1992 L 054 0001
 

31992R0436

 

Rådets förordning (EEG) nr 436/92 av den 10 februari 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1956/88 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för den ordning för ömsesidig internationell inspektion som antagits av Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del

57

 
1992 L 060 0005
 

31992R0551

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 551/92 av den 2 mars 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

77

 
1992 L 060 0006
 

31992R0552

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 552/92 av den 2 mars 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

79

 
1992 L 060 0007
 

31992R0553

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 553/92 av den 2 mars 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

81

 
1992 L 088 0027
 

31992R0839

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 839/92 av den 1 april 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

83

 
1992 L 120 0011
 

31992R1130

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1130/92 av den 29 april 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

85

 
1992 L 120 0013
 

31992R1131

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1131/92 av den 29 april 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

87

 
1992 L 155 0001
 

31992R1465

 

Rådets förordning (EEG) nr 1465/92 av den 1 juni 1992 om ändring för tolfte gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

89

 
1992 L 159 0039
 

31992R1519

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1519/92 av den 11 juni 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

91

 
1992 L 163 0001
 

31992R1536

 

Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit

93

 
1992 L 169 0005
 

31992R1595

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1595/92 av den 22 juni 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

97

 
1992 L 173 0028
 

31992R1603

 

Rådets förordning (EEG) nr 1603/92 av den 15 juni 1992 om ökat stöd för bildandet av producentorganisationer i de franska utomeuropeiska departementen samt på Kanarieöarna, Madeira och Azorerna

99

 
1992 L 196 0011
 

31992R1936

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1936/92 av den 13 juli 1992 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

101

 
1992 L 203 0001
 

31992R2004

 

Rådets förordning (EEG) nr 2004/92 av den 13 juli 1992 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2245/85 om fastställande av vissa tekniska åtgärder för att bevara fiskbestånden i Antarktis

103

 
1992 L 213 0003
 

31992R2120

 

Rådets förordning (EEG) nr 2120/92 av den 20 juli 1992 om ändring för trettonde gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

106

 
1992 L 213 0035
 

31992D0393

 

Rådets beslut av den 20 juli 1992 om ändring av beslut 89/631/EEG om gemenskapens ekonomiska bidrag till medlemsstaternas utgifter för kontroll av efterlevnaden av gemenskapssystemet för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna (92/393/EEG:)

108

 
1992 L 307 0001
 

31992R3034

 

Rådets förordning (EEG) nr 3034/92 av den 19 oktober 1992 om ändring för fjortonde gången av förordning (EEG) nr 3094/86 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna

109

 
1992 L 358 0005
 

31992R3527

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3527/92 av den 7 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2062/80 om villkor och förfaranden vid beviljande och återkallande av godkännande av producentorganisationer och sammanslutningar av sådana inom fiskerinäringen

111

 
1992 L 383 0069
 

31992R3779

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3779/92 av den 23 december 1992 om ändring av den förteckning som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

112

 
1992 L 383 0071
 

31992R3780

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3780/92 av den 23 december 1992 om ändring av den förteckning som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

114

 
1992 L 383 0073
 

31992R3781

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3781/92 av den 23 december 1992 om ändring av den förteckning som utgör en bilaga till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål inom vissa områden i gemenskapen

116

 
1992 L 388 0001
 

31992R3759

 

Rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

118

 
1992 L 389 0001
 

31992R3760

 

Rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk

154

 
1992 L 392 0024
 

31992R3899

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3899/92 av den 23 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3510/82 om fastställande av omvandlingsfaktorer för tonfisk

168

 
1992 L 392 0026
 

31992R3900

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3900/92 av den 23 december 1992 om särskilda bestämmelser för tillämpningen av gemenskapens importordning för vissa arter av konserverad tonfisk, bonit och sardiner och fastställande av vilka kvantiteter av dessa produkter som får importeras under 1993

170

 
1992 L 392 0029
 

31992R3901

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3901/92 av den 23 december 1992 om närmare bestämmelser för beviljande av förädlingsstöd för vissa fiskeriprodukter

173

 
1992 L 392 0035
 

31992R3902

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3902/92 av den 23 december 1992 om närmare bestämmelser för beviljande av ekonomisk kompensation avseende vissa fiskeriprodukter

179

Top