EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_04_008_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 08

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.008.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 008

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 020

48

 

 

31976R0110

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 110/76 od 19. siječnja 1976. o utvrđivanju općih pravila za dodjelu izvoznih subvencija za proizvode ribarstva i kriterija za utvrđivanje iznosa takvih subvencija

3

1978

L 378

1

 

 

31978R3179

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3179/78 od 28. prosinca 1978. o zaključivanju Konvencije Europske ekonomske zajednice o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika

6

1978

L 378

2

 

 

21978A1024(01)

 

 

 

Konvencija o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeverozapadnog Atlantika

7

1980

L 226

47

 

 

31980R2214

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2214/80 od 27. lipnja 1980. o sklapanju Sporazuma o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

22

1981

L 227

21

 

 

31981D0608

 

 

 

(81/608/EEZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 1981. o sklapanju Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

23

1981

L 227

22

 

 

21980A1118(01)

 

 

 

Konvencija o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

24

1982

L 378

24

 

 

31982D0886

 

 

 

(82/886/EEZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1982. o sklapanju Konvencije o očuvanju lososa u sjevernom Atlantiku

31

1982

L 378

25

 

 

21982A0302(01)

 

 

 

Konvencija za očuvanje lososa u sjevernom Atlantiku

32

1983

L 206

71

 

 

31983R2166

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2166/83 od 29. srpnja 1983. o uspostavi sustava izdavanja povlastica za određene oblike ribarstva u području sjeverno od Škotske (područje Shetlanda)

39

1983

L 237

4

 

 

31983D0414

 

 

 

(83/414/EEZ)
Odluka Vijeća od 25. srpnja 1983. o pristupanju Zajednice Konvenciji o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu, kako je izmijenjena Protokolom Konferencije predstavnika država ugovornih stranaka Konvencije, potpisanim u Varšavi 11. studenoga 1982.

43

1983

L 237

5

 

 

21983A0826(02)

 

 

 

Konvencija o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu

44

1983

L 237

9

 

 

21983A0826(03)

 

 

 

Protokol uz Konferenciju predstavnika država stranaka Konvencije o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu Varšava, 9. do 11. studenoga 1982.

48

1984

L 188

1

 

 

31984R1966

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1966/84 od 28. lipnja 1984. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ribolovu u obalnim vodama Ekvatorijalne Gvineje

52

1984

L 188

2

 

 

21984A0716(01)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Ekvatorske Gvineje o ribolovu u obalnim vodama Ekvatorske Gvineje

53

1985

L 193

15

 

 

31985R2046

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2046/85 od 24. srpnja 1985. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1985/74 o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila za utvrđivanje referentnih cijena i cijena franko granica za šarana

58

1985

L 360

26

 

 

31985R3719

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3719/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih plovila koja plove pod zastavom druge države članice osim Španjolske obavljaju u portugalskim vodama

59

1989

L 151

22

 

 

31989R1544

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1544/89 od 2. lipnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3460/85 o utvrđivanju detaljnih pravila za dodjelu kompenzacijske naknade za sredozemne srdele

62

1989

L 212

79

 

 

31989R2136

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2136/89 od 21. lipnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele

63

1990

L 125

27

 

 

31990R1237

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1237/90 od 25. travnja 1990. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Sijera Leone o ribolovu u obalnim vodama Sijera Leonea

66

1990

L 379

24

 

 

31990R3941

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3941/90 od 19. prosinca 1990. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Ujedinjene Republike Tanzanije o ribolovu u obalnim vodama Ujedinjene Republike Tanzanije

67

1992

L 163

1

 

 

31992R1536

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu

68

1993

L 318

1

 

 

31993R3447

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3447/93 od 28. rujna 1993. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Republike Argentine o odnosima u sektoru morskog ribarstva

72

1993

L 318

2

 

 

21993A1220(01)

 

 

 

Sporazum o odnosima u sektoru morskog ribarstva između Europske ekonomske zajednice i Republike Argentine

73

1993

L 340

1

 

 

31993R3675

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3675/93 od 20. prosinca 1993. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Vlade Kanade o odnosima u području ribarstva

89

1993

L 340

3

 

 

21993A1231(09)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Vlade Kanade o odnosima u području ribarstva

91

1996

L 021

69

 

 

31996D0091

 

 

 

(96/91/EZ)
Odluka Vijeća od 22. siječnja 1996. o odobrenju izmjene članka VII. Konvencije o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu

103

1996

L 021

70

 

 

21996A0127(02)

 

 

 

Prilog

104

1996

L 177

24

 

 

31996D0428

 

 

 

(96/428/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 1996. o prihvaćanju, od strane Zajednice, Sporazuma o promicanju sukladnosti s međunarodnim mjerama za očuvanje i gospodarenje od strane ribolovnih plovila na otvorenom moru

105

1996

L 177

26

 

 

21996A0716(01)

 

 

 

Sporazum o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama za očuvanje i gospodarenje

107

2003

L 127

1

 

 

32003R0882

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 882/2003 od 19. svibnja 2003. o uspostavi sustava za praćenje i provjeru tune

114

2003

L 167

1

 

 

32003R1185

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1185/2003 od 26. lipnja 2003. o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima

122

2004

L 102

9

 

 

32004R0639

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 639/2004 od 30. ožujka 2004. o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

125

2004

L 236

1

 

 

32004R1242

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1242/2004 od 28. lipnja 2004. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 2371/2002 o referentnim razinama ribarskih flota

128

2005

L 252

6

 

 

32005R1570

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1570/2005 od 27. rujna 2005. o ispravku Uredbe (EZ) br. 2104/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za provođenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

130

2006

L 105

33

 

 

32006R0563

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 563/2006 od 13. ožujka 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice i Salomonovih Otoka o ribolovu u obalnim vodama Salomonovih Otoka

132

2006

L 105

34

 

 

22006A0413(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu između Europske zajednice i Solomonskih Otoka o ribolovu u obalnim vodama Solomonskih Otoka

133

2006

L 105

39

 

 

22006A0413(02)

 

 

 

Protokol o ribolovnim mogućnostima i plaćanjima koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu između Europske zajednice i Salomonovih Otoka o ribolovu u obalnim vodama Salomonovih Otoka

138

2006

L 141

1

 

 

32006R0764

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 764/2006 od 22. svibnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

153

2006

L 141

4

 

 

22006A0529(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europskih zajednica i Kraljevine Maroka

156

2006

L 151

1

 

 

32006R0805

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 805/2006 od 25. travnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice i Saveznih Država Mikronezije o ribolovu u Saveznim Državama Mikronezije

190

2006

L 151

3

 

 

22006A0606(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu između Europske zajednice i Saveznih Država Mikronezije o ribolovu u Saveznim Državama Mikronezije

192

2006

L 196

14

 

 

32006D0496

 

 

 

(2006/496/EZ)
Odluka Vijeća od 6. srpnja 2006. o potpisivanju Sporazuma o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu u ime Europske zajednice

197

2006

L 196

15

 

 

22006A0718(01)

 

 

 

Sporazum o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu (SIOFA)

198

2006

L 290

1

 

 

32006R1562

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1562/2006 od 5. listopada 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Sejšela

208

2006

L 290

2

 

 

22006A1020(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Sejšeli

209

2006

L 290

6

 

 

32006R1563

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1563/2006 od 5. listopada 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

213

2006

L 290

7

 

 

22006A1020(02)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

214

2008

L 048

37

 

 

32008D0151

 

 

 

(2008/151/EZ)
Odluka Vijeća od 12. veljače 2008. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea o ribolovu u obalnim vodama Côte d’Ivoirea za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 30. lipnja 2013.

218

2008

L 048

39

 

 

22008A0222(02)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa za ribolov u ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 30. lipnja 2013. u skladu sa Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea

220

2008

L 048

41

 

 

22008A0222(03)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu

222

2008

L 048

46

 

 

22008A0222(04)

 

 

 

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea o ribolovu u obalnim vodama Côte d’Ivoirea za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 30. lipnja 2013.

227

2009

L 129

1

 

 

32009R0439

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 439/2009 od 23. ožujka 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije o suradnji u ribarstvu i očuvanju živih morskih resursa u Baltičkom moru

245

2009

L 129

2

 

 

22009A0528(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i vlade Ruske Federacije o suradnji u ribarstvu i očuvanju živih morskih resursa u Baltičkom moru

246

2009

L 280

5

 

 

32009R1010

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1010/2009 od 22. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

252

2009

L 347

6

 

 

32009R1288

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1288/2009 od 27. studenoga 2009. o utvrđivanju prijelaznih tehničkih mjera od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2011.

289

2010

L 335

1

 

 

32010D0783

 

 

 

(2010/783/EU)
Odluka Vijeća od 29. studenoga 2010. o potpisivanju u ime Unije i o privremenoj primjeni Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

292

2010

L 335

3

 

 

22010A1218(01)

 

 

 

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

294

2012

L 067

1

 

 

32012D0130

 

 

 

(2012/130/EU)
Odluka Vijeća od 3. listopada 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku

310

2012

L 293

5

 

 

22012A1023(01)

 

 

 

Protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskoj naknadi koji je predviđen Sporazumom o ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

312

2013

L 078

1

 

 

32013R0227

 

 

 

Uredba (EU) br. 227/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 o uvjetima pod kojima se može iskrcavati haringa za industrijske svrhe koje ne obuhvaćaju neposrednu ljudsku potrošnju

335

Top