Help Print this page 

Document DD_2013_04_008_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
04. Ribarstvo
Svezak 08
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.04.008.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

04.   Ribarstvo

Svezak 008

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 020

48

 

 

31976R0110

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 110/76 od 19. siječnja 1976. o utvrđivanju općih pravila za dodjelu izvoznih subvencija za proizvode ribarstva i kriterija za utvrđivanje iznosa takvih subvencija

3

1978

L 378

1

 

 

31978R3179

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3179/78 od 28. prosinca 1978. o zaključivanju Konvencije Europske ekonomske zajednice o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika

6

1978

L 378

2

 

 

21978A1024(01)

 

 

 

Konvencija o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeverozapadnog Atlantika

7

1980

L 226

47

 

 

31980R2214

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2214/80 od 27. lipnja 1980. o sklapanju Sporazuma o ribarstvu između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

22

1981

L 227

21

 

 

31981D0608

 

 

 

(81/608/EEZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 1981. o sklapanju Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

23

1981

L 227

22

 

 

21980A1118(01)

 

 

 

Konvencija o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika

24

1982

L 378

24

 

 

31982D0886

 

 

 

(82/886/EEZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1982. o sklapanju Konvencije o očuvanju lososa u sjevernom Atlantiku

31

1982

L 378

25

 

 

21982A0302(01)

 

 

 

Konvencija za očuvanje lososa u sjevernom Atlantiku

32

1983

L 206

71

 

 

31983R2166

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2166/83 od 29. srpnja 1983. o uspostavi sustava izdavanja povlastica za određene oblike ribarstva u području sjeverno od Škotske (područje Shetlanda)

39

1983

L 237

4

 

 

31983D0414

 

 

 

(83/414/EEZ)
Odluka Vijeća od 25. srpnja 1983. o pristupanju Zajednice Konvenciji o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu, kako je izmijenjena Protokolom Konferencije predstavnika država ugovornih stranaka Konvencije, potpisanim u Varšavi 11. studenoga 1982.

43

1983

L 237

5

 

 

21983A0826(02)

 

 

 

Konvencija o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu

44

1983

L 237

9

 

 

21983A0826(03)

 

 

 

Protokol uz Konferenciju predstavnika država stranaka Konvencije o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu Varšava, 9. do 11. studenoga 1982.

48

1984

L 188

1

 

 

31984R1966

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1966/84 od 28. lipnja 1984. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ribolovu u obalnim vodama Ekvatorijalne Gvineje

52

1984

L 188

2

 

 

21984A0716(01)

 

 

 

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Ekvatorske Gvineje o ribolovu u obalnim vodama Ekvatorske Gvineje

53

1985

L 193

15

 

 

31985R2046

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2046/85 od 24. srpnja 1985. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1985/74 o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila za utvrđivanje referentnih cijena i cijena franko granica za šarana

58

1985

L 360

26

 

 

31985R3719

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3719/85 od 27. prosinca 1985. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera i mjera nadzora koje se odnose na ribolovne aktivnosti što ih plovila koja plove pod zastavom druge države članice osim Španjolske obavljaju u portugalskim vodama

59

1989

L 151

22

 

 

31989R1544

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1544/89 od 2. lipnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3460/85 o utvrđivanju detaljnih pravila za dodjelu kompenzacijske naknade za sredozemne srdele

62

1989

L 212

79

 

 

31989R2136

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2136/89 od 21. lipnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih standarda za konzervirane srdele

63

1990

L 125

27

 

 

31990R1237

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1237/90 od 25. travnja 1990. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Sijera Leone o ribolovu u obalnim vodama Sijera Leonea

66

1990

L 379

24

 

 

31990R3941

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3941/90 od 19. prosinca 1990. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Ujedinjene Republike Tanzanije o ribolovu u obalnim vodama Ujedinjene Republike Tanzanije

67

1992

L 163

1

 

 

31992R1536

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1536/92 od 9. lipnja 1992. o utvrđivanju zajedničkih tržišnih normi za konzerviranu tunu i palamidu

68

1993

L 318

1

 

 

31993R3447

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3447/93 od 28. rujna 1993. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Republike Argentine o odnosima u sektoru morskog ribarstva

72

1993

L 318

2

 

 

21993A1220(01)

 

 

 

Sporazum o odnosima u sektoru morskog ribarstva između Europske ekonomske zajednice i Republike Argentine

73

1993

L 340

1

 

 

31993R3675

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3675/93 od 20. prosinca 1993. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Vlade Kanade o odnosima u području ribarstva

89

1993

L 340

3

 

 

21993A1231(09)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Vlade Kanade o odnosima u području ribarstva

91

1996

L 021

69

 

 

31996D0091

 

 

 

(96/91/EZ)
Odluka Vijeća od 22. siječnja 1996. o odobrenju izmjene članka VII. Konvencije o ribarstvu i očuvanju živih resursa u Baltičkom moru i Malom i Velikom Beltu

103

1996

L 021

70

 

 

21996A0127(02)

 

 

 

Prilog

104

1996

L 177

24

 

 

31996D0428

 

 

 

(96/428/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 1996. o prihvaćanju, od strane Zajednice, Sporazuma o promicanju sukladnosti s međunarodnim mjerama za očuvanje i gospodarenje od strane ribolovnih plovila na otvorenom moru

105

1996

L 177

26

 

 

21996A0716(01)

 

 

 

Sporazum o promicanju usklađivanja ribarskih plovila na otvorenom moru s međunarodnim mjerama za očuvanje i gospodarenje

107

2003

L 127

1

 

 

32003R0882

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 882/2003 od 19. svibnja 2003. o uspostavi sustava za praćenje i provjeru tune

114

2003

L 167

1

 

 

32003R1185

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1185/2003 od 26. lipnja 2003. o uklanjanju peraja morskih pasa na plovilima

122

2004

L 102

9

 

 

32004R0639

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 639/2004 od 30. ožujka 2004. o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

125

2004

L 236

1

 

 

32004R1242

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1242/2004 od 28. lipnja 2004. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 2371/2002 o referentnim razinama ribarskih flota

128

2005

L 252

6

 

 

32005R1570

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1570/2005 od 27. rujna 2005. o ispravku Uredbe (EZ) br. 2104/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za provođenje Uredbe Vijeća (EZ) br. 639/2004 o upravljanju ribarskim flotama registriranim u najudaljenijim regijama Zajednice

130

2006

L 105

33

 

 

32006R0563

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 563/2006 od 13. ožujka 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice i Salomonovih Otoka o ribolovu u obalnim vodama Salomonovih Otoka

132

2006

L 105

34

 

 

22006A0413(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu između Europske zajednice i Solomonskih Otoka o ribolovu u obalnim vodama Solomonskih Otoka

133

2006

L 105

39

 

 

22006A0413(02)

 

 

 

Protokol o ribolovnim mogućnostima i plaćanjima koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu između Europske zajednice i Salomonovih Otoka o ribolovu u obalnim vodama Salomonovih Otoka

138

2006

L 141

1

 

 

32006R0764

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 764/2006 od 22. svibnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

153

2006

L 141

4

 

 

22006A0529(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europskih zajednica i Kraljevine Maroka

156

2006

L 151

1

 

 

32006R0805

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 805/2006 od 25. travnja 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice i Saveznih Država Mikronezije o ribolovu u Saveznim Državama Mikronezije

190

2006

L 151

3

 

 

22006A0606(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu između Europske zajednice i Saveznih Država Mikronezije o ribolovu u Saveznim Državama Mikronezije

192

2006

L 196

14

 

 

32006D0496

 

 

 

(2006/496/EZ)
Odluka Vijeća od 6. srpnja 2006. o potpisivanju Sporazuma o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu u ime Europske zajednice

197

2006

L 196

15

 

 

22006A0718(01)

 

 

 

Sporazum o ribarstvu u južnom Indijskom oceanu (SIOFA)

198

2006

L 290

1

 

 

32006R1562

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1562/2006 od 5. listopada 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Sejšela

208

2006

L 290

2

 

 

22006A1020(01)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Sejšeli

209

2006

L 290

6

 

 

32006R1563

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1563/2006 od 5. listopada 2006. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

213

2006

L 290

7

 

 

22006A1020(02)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

214

2008

L 048

37

 

 

32008D0151

 

 

 

(2008/151/EZ)
Odluka Vijeća od 12. veljače 2008. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea o ribolovu u obalnim vodama Côte d’Ivoirea za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 30. lipnja 2013.

218

2008

L 048

39

 

 

22008A0222(02)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa za ribolov u ribolovnoj zoni Côte d’Ivoirea za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 30. lipnja 2013. u skladu sa Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea

220

2008

L 048

41

 

 

22008A0222(03)

 

 

 

Sporazum o partnerstvu u ribarstvu

222

2008

L 048

46

 

 

22008A0222(04)

 

 

 

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Republike Côte d’Ivoirea o ribolovu u obalnim vodama Côte d’Ivoirea za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 30. lipnja 2013.

227

2009

L 129

1

 

 

32009R0439

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 439/2009 od 23. ožujka 2009. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vlade Ruske Federacije o suradnji u ribarstvu i očuvanju živih morskih resursa u Baltičkom moru

245

2009

L 129

2

 

 

22009A0528(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i vlade Ruske Federacije o suradnji u ribarstvu i očuvanju živih morskih resursa u Baltičkom moru

246

2009

L 280

5

 

 

32009R1010

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1010/2009 od 22. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova

252

2009

L 347

6

 

 

32009R1288

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1288/2009 od 27. studenoga 2009. o utvrđivanju prijelaznih tehničkih mjera od 1. siječnja 2010. do 30. lipnja 2011.

289

2010

L 335

1

 

 

32010D0783

 

 

 

(2010/783/EU)
Odluka Vijeća od 29. studenoga 2010. o potpisivanju u ime Unije i o privremenoj primjeni Protokola o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

292

2010

L 335

3

 

 

22010A1218(01)

 

 

 

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskom doprinosu koji je predviđen Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komora

294

2012

L 067

1

 

 

32012D0130

 

 

 

(2012/130/EU)
Odluka Vijeća od 3. listopada 2011. o odobrenju, u ime Europske unije, Konvencije o očuvanju i gospodarenju ribolovnim resursima na otvorenom moru u južnom Pacifiku

310

2012

L 293

5

 

 

22012A1023(01)

 

 

 

Protokol o ribolovnim mogućnostima i financijskoj naknadi koji je predviđen Sporazumom o ribarstvu između Europske zajednice s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane

312

2013

L 078

1

 

 

32013R0227

 

 

 

Uredba (EU) br. 227/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 o uvjetima pod kojima se može iskrcavati haringa za industrijske svrhe koje ne obuhvaćaju neposrednu ljudsku potrošnju

335

Top